Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 203 Дніпровської міської ради "Орлятко"
Звіт завідувача

 

Звіт завідувача КЗДО № 203 ДМР «Орлятко»
Толоконцевої Тетяни Миколаївни

у 2020-2021 навчальному році

 

 

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», згідно Базового компоненту дошкільної освіти, за освітньою програмою для дітей від  2 до 7 років «Дитина», власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 1. Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

 2. Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

 3. Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.

 4. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.

 5. Впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

6. Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

Для  всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку – педагогічний  колектив у 2020 – 2021 році спрямував свої зусилля на вирішення таких завдань:

 1. Впровадження основних стратегій соціалізації особистості у громадянське суспільство.

 2. Поглиблення навчально-виховної роботи дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя.

 3. Розширення мовленнєво-комунікативного розвитку дітей через національно-патріотичне та екологічне виховання.

 4. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчально-виховної роботи через використання елементів інноваційної технології ТРВЗ.

У закладі в наявності  кабінет завідувача, кабінет методиста та практичного психолога, кабінет завгоспа, , пральня, харчоблок.

Територія навчального закладу озеленена, поділена на зони відповідно до вимог щодо організації розвивального життєвого простору.  Кожна група має окремий майданчик, на якому встановлено ігрове обладнання, інсталяції, квітники.

     Кожна вікова група має окреме приміщення: ігрову, спальну, гігієнічну кімнати та роздягальню. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

У закладі у 2020/2021 навчальному році функціонувало– 10 груп, які відвідує 214 дітей 

Група ясельного віку (2-3 р.): 3 групи - 42 дітей;

Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 3 групи- 65 дітей;

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 2 групи- 52 дітей;

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 2 групи- 55 дітей

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують:

1 – завідувач

1 - вихователь-методист;

1 - завгосп

17 - вихователів;

2 – музкерівники;

1 – медичний персонал

      17–Обслуговуючий персонал

З  вищою освітою педагогів – 9 педагогів, неповною вищою – 12 педагогів.

 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

            Щороку в дошкільному закладі проходить атестація педагогічних працівників. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У 2020-2021 навчальному році чергову атестацію пройшли 1 педагог: Акімова Л.І  присвоєння  11 тарифному розряду.

Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано проведені засідання атестаційної комісії.

Якість реалізації освітньої програми

У своїй діяльності вихователь враховує інтереси, можливості i потреби

дітей, користуючись нововведеннями, розглядаючи різноманітні варіанти

співвідношень зміст в змісті, технологіях, організацій освітньо-виховного

процесу, створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище для кожної

дитини.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей

дошкільного віку у нашому закладі є заняття ,яке складається з різних розділів

програми. Вихователь планує та проводить індивідуальні групові форми

організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня,

а у другій проводилась гурткова робота. Оскільки гурток є додатковою

організаційною формою освітнього процесу.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної

освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в КЗДО впроваджуються

альтернативні методики навчання.

Вихователем були зібрані відповідні матеріали, придбана відповідна

методична література. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології

колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу

вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на

усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації

навчально-виховного процесу у 2020-2021 навчальному році.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання

дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати

успіху, правильно будувати своє життя.

У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Незважаючи на стан жорстких карантинних заходів , повязаних із COVID-19, педагоги закладу в умовах ізоляції освоїли і налагодили роботу дистанційного навчання, освоївши для цього онлайн сервіси.

Дякуємо батькам, які стали союзниками у налагодженні дистанційного навчання і підтримали педагогів у цьому незвичному освітньому процесі.

Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше.  Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. Проаналізувавши  знання дітей, старших груп,  можна зробити висновок, що діти мають високий та достатній рівень успішної готовності до навчання в школі.  

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2020-2021 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради.

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Проведені конкурси, виставки, екскурсії, навчання:

 • Велоперехід до Дня Фізичної культури та спорту.(вихованці старших груп)

 • Виставка з природнього матеріалу «Дари осені»

 • Фото-виставка «Малятко-здоров’ятко»

 • Виставка дитячих робіт «Зима – чарівниця»

 • «II Всеукраїнське заняття доброти» (діти середньої і старших груп)

Проведені онлайн конкурси, виставки:

 • Фото-звіт навчання дошкільнят на карантині.

 • «Свято дитячої книги»(прислів’я, вірш про книгу)

 • Виставка дитячих малюнків «Космічна мандрівка»

 • «Великдень» (малюнки, випічки своїми руками)

 • Конкурс «Кращі виконавці пісні «Розмалюю писанку»

 • До Дня Довкілля конкурс малюнків «Я люблю природу».

 • Конкурс малюнків до Дня творчості, Міжнародного Дня Землі, Дня Сонця, Дня сім’ї.

 • Виготовлення композицій своїми руками до Дня Сонця.

 • Флешмоб «Вишиванку одягни»

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог.  

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Завідувач та медична сестра  постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарний  стан.

 

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 • Створення безпечних умов для перебування дітей.

 • Організація догляду за дітьми.

 • Робота з колективом по БЖД.

 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

 • Робота з батьками.

Для створення умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку – педагогічний  колектив у 2020 – 2021 році спрямував свої зусилля на вирішення таких завдань:

1.      Впровадження основних стратегій соціалізації особистості у громадянське суспільство.

2.      Поглиблення навчально-виховної роботи дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя.

3.      Розширення мовленнєво-комунікативного розвитку дітей через національно-патріотичне та екологічне виховання.

4.      Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчально-виховної роботи через використання елементів інноваційної технології ТРВЗ.

Кожен працівник ДНЗ   проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки   щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально технічної бази в ДНЗ

Протягом 2020/2021 навчального року колектив закладу та батьківська громада спільно приймала активну участь в навчально-виховній роботі та здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Аналізуючи фінансово – господарську діяльність, зроблено висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на високому рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях. Створено належні умови для повноцінного харчування дітей.

Своєчасно проводяться медичні огляди дітей та співробітників; придбано аптечку для надання першої допомоги дітям та співробітникам.

За допомогою благодійних внесків батьків: косметичний ремонт груп № 2,4,3,7, проведено косметичний ремонт центрального коридору закладу;проведено косметичний ремонт харчоблоку; придбано та замінено гардини для загального коридору; закуплено цемент та фарбу для здійснення поточних ремонтних робіт  ; систематично проводилась закупівля миючих засобів.; придбання дитячих меблів(столи,стільчики, шафи);систематично проводились ремонти сантехніки, водопроводу, техніки;у музичну залу придбали декорації для прикрашання до свят, кондиціонер; пошив дитячих костюмів; засоби для чистки пральних машин, проводилося обрізання сухих гілок дерев; перекриті тіньові навіси в трьох групах; установлено 2 водограгрівача

 Колектив дошкільного закладу та батьків доклав багато зусиль для упорядкування території ЗДО (висаджені квіти, оновлено експозиції, завезений пісок, відремонтовано і розмальовано та доповнено обладнання майданчиків та альтанок).

       Для зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ були залучені батьківські  благодійні кошти, завдяки яким придбано перелічене устаткування.

За допомогою бюджетних коштів: ремонт альтанки, пральна машина, заміна електрощитової.

 

 

 

 

 

 

08.06.2021 о 16.30 
 
відбудеться щорічний звіт керівника у форматі офлайн конференції.
 
 Конференція відбудиться з дотриманням всіх карантинних вимог 

 

 

 

                              

 ІНФОРМАЦІЯ

             ЗАВІДУВАЧА Федотової Тетяни Сергіївни

           ПРО РОТОБУ ТА ПЕРСПЕКТИВУ НА МАЙБУТНЄ ДНЗ № 203 з 2019-2020 н. р.            

На основі БКДО і обраної освітньої програми «Дитина», змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2019 – 2020 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

 • національно-патріотичне виховання;
 • еколого-економічне виховання, енергозбереження;
 • комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

 

Вихователі працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, використовували чинні програми та методичні розробки занять, прогулянок, інших навчально-виховних заходів. Вони організовували життєдіяльність дітей з урахуванням освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, що дають змогу забезпечити  належний рівень соціально – особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. Вихователі працювали плідно та  творчо.

 

                     

В роботі з дітьми старшого дошкільного віку педагогам варто спрямувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, художньої, предметно – практичної, пізнавальної, комунікативно – мовленнєвої, трудової, передбачити різноманітні форми і методи освітнього впливу. Особливу вагу необхідно звернути на духовне, екологічне, національно-патріотичне виховання засобами  літератури, мистецтва, народних творів.

 

 Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до школи на наступний період є поглиблення роботи з соціалізації особистості у громадянське суспільство, мовленнєво- комунікативний розвиток, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення техніки малювання, поглиблення національно-партіотичного, морально-етичного, музично-естетичного, фізичного виховання, виховання свідомого ставлення до збереження власного життя.

Особливу увагу треба приділяти вихованню патріотизму, самоповаги, соціально ціннісних орієнтацій, соціокультурі, вихованню духовності, трудовому, еколого-екномічному вихованню (сталому розвитк

 

Вся ця робота має позитивну тенденцію і потребує  продовження в наступному році.

   Отримані результати зумовлені такими заходами:

 • системою профілактично – оздоровчих заходів;
 • системою занять з фізичної культури, прогулянок;
 • корекцією працездатності дітей на заняттях,іграх;
 • співпрацею з сім'єю;
 • чітким виконанням режиму дня, контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дітей.

Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2018 – 2019 року показав, що пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно – зорієнтованого підходу для успішного впровадження Базового компонента дошкільної освіти,  освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,;
 •  створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій для збереження здоров’я дітей;
 • співпраці педагогів;
 • співпраці педагогів і батьків;
 • закріплення навичок керування самоосвітою.

З метою подальшого підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі необхідно:

 1. Збагачувати духовний світ дітей за допомогою спеціально організованих занять, свят, розваг.
 2. Здійснювати виховання у дітях почуття патріотизму через прилучення їх до народознавства, природного довкілля.
 3. Зорієнтувати вихователів, батьків на те, що діти старшого дошкільного віку – майбутні першокласники, їм треба забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток, полегшити входження у світ шкільного життя і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал через спеціально організовані заняття, ігри.
 4. Особливу увагу приділити національно-патріотичному вихованню дітей через соціум.
 5. Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчох пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісного,індивідуально-зорієнтованого підходу.
 6. Забезпечити необхідні умови для продуктивної пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я,

особливостей розвитку,інтересів,схильностей і потреб.

 1. Ефективно використовувати педагогічні засоби  здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі (включення в усі види діяльності різноманітних рухових ігор, фізкультхвилинок, та ігрових вправ).
 2. Створювати предметно-розвивальне середовище, яке стимулює самостійні творчі прояви дітей, емоційну чуйність.
 3. Усучаснювати освітній процес включенням різних ігор в індивідуальній і спеціально організованій діяльності з поглибленням морально-етичного, естетичного  та національно-патріотичного змісту.
 4. Систематично інформувати про нове в методичній і навчально-виховній діяльності.
 5. Використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім’ї з метою задоволення запитів батьків в освіті і вихованні дітей.
 6. Впроваджувати сучасні педагогічні технології, мультимедійні, інформаційно-комунікативні технології, спрямовані на розвиток дитини.
 7. Проводити рухливі,сюжетні ігри, ігри-драматизації для ранньої профорієнтації дітей і виховання працелюбства.
 8. Створювати умови для професійного росту,творчої активності педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.
 9. Формувати у дітей гігієнічні навички  та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.
 10. Поглибити діяльність дітей через еколого-економічне виховання (сталий розвиток).
 11. Продовжувати поглиблювати роботу із соціалізації особистості у громадянське суспільство.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, модернізація освітнього та життєвого простору дитини:

 • педагогічного процесу;
 • різних видів діяльності дітей, їхнього побуту;
 • фізкультурно-оздоровчої, медичної бази;
 • умов праці працівників дошкільного закладу;
 • придбання сучасних ростових меблів, ігор, посібників.

Виходячи з усього вищезазначеного, роботу колективу  ДНЗ оцінити як задовільну.

                  ОСНОВНІ  КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ІДЕЇ РОЗВИТКУ ДНЗ

Зміни соціально – економічних умов в  Україні ведуть за собою зміни соціального запиту суспільства в системі дошкільної освіти. В цих умовах дошкільний навчальний заклад № 203 прагне мати своє обличчя, свою модель, яка робила б його привабливим в очах батьків і дітей.                                                                                                                       Педагогічний колектив ДНЗ № 203 передбачає організацію всієї виховної роботи з орієнтованою на особистість кожної дитини, на здійснення індивідуального підходу, єдність педагогічного та батьківського впливів на дитину як особистість, щоб вона могла на різних етапах життєдіяльності приймати  та застосовувати нестандартні та найоптимальніші ситуаційні рішення.                                                                                               

                    ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 1. Забезпечення конституційного права кожній дитині на суспільну дошкільну освіту.
 2. Використання здоров’язберігаючих технологій із забезпеченням медико – психолого- педагогічної діяльності.
 3. Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу, заснована на врахуванні здібностей дитини.
 4. Пошук ефективних підходів у співпраці із сім’єю.
 5. Виховання національно-патріотичних почуттів у дітей.
 6. Еколого-економічне виховання через пошуково - експериментальну діяльність.

ГОЛОВНА МЕТА

Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та природних нахилів, забезпечення умов для їх розвитку, самовираження в різних видах діяльності.

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2019-2020 навчальний рік вважаємо за доцільне визначити такі пріорітети:

 • проводити роботу за  Базовим компонентом дошкільної освіти, за освітньою програмою «Дитина» ;
 • систематично проводити педради,виробничі наради, консультації, семінари – практикуми, круглі столи, ділові ігри;
 • систематично підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітній технологій, комп’ютера;
 • працювати з родиною для успішного патріотичного та трудового виховання дитини;
 • інформувати батьків про особистісні досягнення дітей;
 • інформувати батьків про цікаві навчально – виховні заходи в групах,дошкільному закладі;
 • використовувати в роботі з дітьми, педагогами, батьками мультимедійні засоби інформації, ІКТ -  технології.
 •  

                     ЗАВДАННЯ  НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У 2019 –2020 навчальному  році освітня діяльність педагогів комунального  закладу  освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 203» Дніпровської міської ради  спрямована на виконання Конвенції  ООН про права дитини, Закону України  «Про освіту»,  «Дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про безпеку життєдіяльності дітей дошкільного віку».

 

 1. Формувати у дітей навички соціально визнаної поведінки.
 2. Поглибити  навчально-виховну роботу  з національно-патріотичного виховання дошкільників для формування у них ціннісного ставлення до країни, мови, родини та самого себе.
 3.  Розвивати емоційно-ціннісне та відповідальне еколого-економічне та енергозбережувальне ставлення дітей до природного довкілля  (сталий розвиток).
 4. Стимулювати творчі здібності дітей засобами мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку з використанням елементів інноваційної технології ТРВЗ.

 

                ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНО –       

ТЕХНІЧНОГО І  ПРЕДМЕТНО – РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, модернізація освітнього та життєвого простору дитини:

 

 • відкриття двох груп дошкільного віку;
 • відкриття спортивної кімнати;
 • ремонт опалювальної системи;
 • ремонт та оновлення ігрових майданчиків;
 • заміна дерев’яних вікон на металопластикові;
 • усучаснення предметно-розвивального середовища групових приміщень, коридорів;
 • ремонт та заміна паркана;
 • придбання сучасних ростових меблів, ігор, посібників.

   

 

 

                                                   Звіт

В.о. завідувача  Комунального закладу   освіти «Дошкільний навчальний закладу ( ясла – садок ) № 203» Дніпровської міської ради

 Постол Н.М. з питань статутної діяльності за  2018 – 2019 навчальний рік.  

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 203» Дніпровської міської ради  підпорядкований департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради . Типовий навчальний план складається на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», чинних, парціальних програм.

План роботи конкретизований навчальним закладом відповідно до Статуту з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини.

З метою досягнення дитиною компетентності, необхідною для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення її гармонійного розвитку, в освітній процес включені такі  види навчальної діяльності:    логіко – математичний,  мовленнєвий розвиток, навчання елементів петриківського розпису, розвиток особистості дитини на основі впровадження інноваційної технології  ТРВЗ, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, дитина у світі культури.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається у різних видах діяльності на основі гри відповідно до освітньої лінії «Гра дитини».

Форми організації освітнього процесу будуються на основі Освітньої програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Форми організації – колективна, індивідуальна, типи занять – фронтальні, групові, індивідуально – групові, індивідуальні.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування у ньому різноманітних форм навчально-виховної роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-гігієнічного режимів та інших чинників.

Складаючи розклад занять, ми врахували гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя. Тривалість  фронтальних занять така: 3-й рік життя – 10 хв., 4-й рік життя – 20 хв., 5-й рік життя – 25 хв., 6-й рік життя – 35 хв., індивідуальні – 5 хв., групові – 10 хв.

 

ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Базовий компонент дошкільної освіти   м. Київ  2012р.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА:    

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Дошкільний навчальний заклад (далі - ДНЗ) № 203 «Орлятко» працює за 10,5 – годинним режимом - 8 груп,  за 12-годинним режимом - 2 групи. У своєму складі ДНЗ має 10 груп:

 • 3 групи – 3-го року життя;
 • 2 групи – 4-го року життя;
 • 3 групи – 5-го року життя;
 • 2 групи – 6-го року життя.

Склад педагогічного колективу:

1 в.о.завідувача ДНЗ, 1 вихователь-методист, 15 вихователів, 1 музичний керівник.

Нові стандарти на освітянській ниві вимагають і нових підходів до навчально-виховної роботи в дошкільному закладі.

Одним із основних напрямків державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, патріотизму, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Нормативно – правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається положенням Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,  «Про охорону дитинства», «Про охорону життя та безпеку життєдіяльності дітей» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Згідно Закону України  «Про дошкільну освіту»  формувався зміст роботи дошкільного закладу. Для вирішення завдань, зумовлених розвитком освіти в Україні – створення умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку – педагогічний  колектив у 2018 – 2019 році спрямував свої зусилля на вирішення таких завдань:

 1. Впровадження основних стратегій соціалізації особистості у громадянське суспільство.
 2. Поглиблення навчально-виховної роботи дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя.
 3. Розширення мовленнєво-комунікативного розвитку дітей через національно-патріотичне та екологічне виховання.
 4. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчально-виховної роботи через використання елементів інноваційної технології ТРВЗ.

Для виконання завдань у дошкільному закладі були створені такі умови: традиційне проведення педагогічних рад, роботу яких було спрямовано на вирішення питань  соціалізації особистості, розвиваюче  навчання, правове, морально-етичне, трудове, національно-патріотичне виховання, роботу з п’ятирічками та роботу  з батьками. Теми педагогічних рад відповідали змістові завдань: «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік», «Формувння у дітей основ економічних знать та енергозбереження», «Цікава філософія для дітей. Розвиваюче навчання-сталий розвиток», «Результативність  навчально-виховної роботи з дошкільниками».

       Проведені семінари, семінар-тренінг,  семінари-практикуми: «За життя без сміття або екологія змалечку. Сталий розвиток», «Економічні перлини для маленької дитини», «Як виховати обдаровану дитину»; в дошкільному закладі працює постійно діючий семінар «Розвиток творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ для дітей раннього віку»; проведено місячну акцію «Увага! Діти на дорозі!», «Тиждень ОБЖД» (жовтень-листопад, квітень-травень), «Тиждень маленькі екологи»,  «Тиждень патріотів». У інформаційному бюлетені відображалися питання фізичного виховання, ОБЖД, про права дітей, про підготовку дітей до школи, про еколого-економічне виховання дошкільнят, про оздоровчі технології.

Були проведені педагогічні читання, знайомство з періодичними виданнями журналів «Управління закладом освіти», «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Дитячий садок», «Фантазії вихователя», «Безпека Придніпров’я», «Рятувальник», консультації, ділові ігри, проводилися  діагностика та моніторинги, експрес-консультації, поради вихователю-початківцю, консультації на прохання вихователів, за потреби, за необхідності, консультації до атестації, консультації до та  в період літнього оздоровлення, під час проведення ранків, розваг, діагностики дітей, під час проведення відкритих навчально-виховних заходів, в роботі з батьками.

Вся навчально-виховна робота носила методичний, творчий, пошуковий  характер.  Особлива увага приділялася організації безпеки життєдіяльності дітей. Були організовані та проведені місячники, тижні ОБЖД, під час яких педагоги вчили дітей берегти своє та чуже здоров’я.  

Протягом року були проведені такі відкриті заняття та навчально-виховні заходи:

Вихователь старшої групи   Постол Н.М. . провела розвиваюче заняття «Бережи природу рідного краю»

Вихователь старшої  групи РибцоваО.Є.  провела розвиваюче заняття «Дивовижні квіти»

Вихователь моллдшої групи Ворона А.О. провела розвиваюче заняття з ОБЖД «Як малята фіксикам допомагали».

Вихователь середньої   групи Пряхіна М.Є. провела заняття з морально-етичного виховання  «Оціни поступок».

Вихователь молодшої  групи Скібчик І.В. провела заняття з фізичного виховання виховання  «Зарядка на павутині».

Вихователь середньої   групи Галюк Ю.А. провела заняття з еколого-економічного виховання  «Малюки-рятівники».

         Спектр занять, проведених вихователями з дітьми  раннього і дошкільного віку, охопив усі освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти і передбачив їх різнобічний розвиток для формування особистості, виховання комунікативних здібностей.

Колектив педагогів ДНЗ № 203 - стабільний, творчий. Традицією колективу є те, що досвідчені педагоги діляться досвідом з молодшими спеціалістами, допомагають їм порадами, дидактичним, роздавальним матеріалом, вони діляться літературою, посібниками, іграми, обговорюють вдало проведені заняття. Досвідчені педагоги провели відкриті заняття на високому професійному рівні.

Протягом року колектив вихователів у співпраці з батьками та дітьми організував виставки творчих робіт: «Увага!Діти на дорозі!», «Моделювання ситуацій з ОБЖД», «День Соборності України»,  «Щаслива лапа», «205 річчя Кобзаря»,  до Дня захисту дітей, до усіх державних свят, благодійний осінній  ярмарок-виставка робіт батьків та дітей.

В ДНЗ панувала атмосфера радості, піднесення та єдності у виконанні мети – це був успішний та бажаний результат  співпраці дитячого закладу і сім’ї.

Колектив ДНЗ підготував до Дня довкілля велику кількість клумб, рабаток, усі вони засаджені квітами та засіяні травою, доглянуті. На клумбах багато поробок з використанням вторинних матеріалів; вони створили атмосферу радості, свята. У дошкільному закладі створені куточки відпочинку для комфортного перебування дітей: диванчики з естетичними подушечками, деревця – релаксин, мудра Сова, яка запрошує дітей до садочка.     

Вихователі провели відкриті навчально-виховні заходи: Дні відкритих дверей, батьківські збори, консультації  з використанням сучасних методик і технологій, свята, розваги, Дні народження, тематичні дні, тематичні тижні, місячники,  максимально використовували сучасну періодику, ігри, посібники, обладнання, комп’ютерні технології. Усі заходи носили ефектне та ефективне навантаження.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених протягом року, показав, що всі вони носили методичний  і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи,поглибили знання  про інновації в системі дошкільної освіти.

Період раннього дитинства є визначальним у становленні фізично та психічно здорової особистості. Здобуття якісної освіти залежить від фундаменту, який закладається у перші роки  життя людини. Тому важливим завданням для колективу педагогів ДНЗ № 203 є організація та проведення педагогами своєчасної освітньої роботи з наймолодшими дітьми. Повноцінний розвиток дітей раннього віку здійснюється через організацію предметно-розвивального простору, який відповідає принципам безпечності, дитячої активності, збалансованості у наповнені різних його складових, комфортності. В групах раннього віку педагоги використовують широкий спектр засобів освітнього впливу  (різні види ігор, іграшки, художню літературу, фізичні вправи, образотворче та музичне мистецтво). Важливою є також самостійна художня діяльність, під час якої малюк отримує можливість повправлятися у діях з предметами та перевірити власні сили.

Педагоги раннього  віку достатньо володіють елементами методики М. Монтессорі, педагоги дошкільного віку в роботі використовують методики Ельконіна Д.А. з навчання дітей елементам грамоти; Вільчковського Е.С., з розвитку фізичного виховання; Крутій К.Л., Богуш А.М. з мовленнєвого розвитку; Гавриш Н.В. заняття по ознайомленню з навколишнім світом філософського спрямування, які бажано продовжувати.

Проводилася робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, морально-етичного, соціально-емоційного розвитку, правового виховання, систематично організовувалась робота з безпеки життя дітей. Це тиждень БЖД (жовтень, травень), місячник БЖД (листопад). Але реалії настільки складні, що таку роботу необхідно посилити, розширити,  ускладнити і проводити систематично.

 Дошкільний навчальний заклад  працює за навчально-методичним посібником   Дошкільнятам про сталий розвиток. Питання екологічного виховання вкрай необхідне, важливе. Протягом навчального року було проведено семінари, семінари-тренінги, відкриті заняття з національно-патріотичного та еколого-економічного виховання.

Вихователі намагаються використовувати методи:

 • експериментування і досліди;
 • ознайомлення дітей з соціальними явищами і навколишнім життям;
 • формування досвіду творчої діяльності на заняттях і у повсякденному житті;
 • виховання оцінки життєдіяльності дітей, розуміння цінності свого життя;
 • особлива увага  національно-патріотичному вихованню дітей та вихованню морально-етичних норм у соціальному середовищі;
 • виховання вольових якостей при підготовці 5 - річок до школи;
 • соціалізація особистості;
 • розвиток емоційно-ціннісного та відповідального еколого-економічного ставлення до природного довкілля.

         Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Її систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі»,   «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури»,  «Гра дитини»,  «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»,  «Мовлення дитини».    

З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення змісту професійної діяльності педагогів проводилась робота до атестації  по розробці діагностики професійної компетентності педагогів.

У 2018 – 2019 навчальному році були атестовані вихователі: Постол Н.М. на відповідність займаній посаді  присвоєння  11 тарифному розряду, Галюк Ю.А. на відповідність займаній посаді та раніше  присвоєному  11 тарифному розряду,   присвоєння педагогічного звання «вихователь – методист»,

Рибцова О.Є.  на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої категорії», Скібчик І..В. на відповідність займаній посаді  присвоєння  11 тарифному розряду,  Ворона А.О. на відповідність займаній посаді  та раніше присвоєному  10 тарифному розряду, Пряхіна М.Є. на відповідність займаній посаді  присвоєння  11 тарифному розряду, Ратушна Г.Л .  на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої категорії», Якименко Л.М. на відповідність займаній посаді та раніше присвоєнії кваліфікаційній категорії «вища категорія», раніше присвоєному педагогічному званню «старший вихователь».

Вихователі працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, використовували чинні програми та методичні розробки занять, прогулянок, інших навчально-виховних заходів. Вони організовували життєдіяльність дітей з урахуванням освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, що дають змогу забезпечити  належний рівень соціально – особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. Вихователі працювали плідно та  творчо.                                                                                                                  

На основі БКДО і обраної освітньої програми «Дитина», змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2018 – 2019 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

 • національно-патріотичне виховання;
 • еколого-економічне виховання, енергозбереження;
 • комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

   В роботі з дітьми старшого дошкільного віку педагогам варто спрямувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, художньої, предметно – практичної, пізнавальної, комунікативно – мовленнєвої, трудової, передбачити різноманітні форми і методи освітнього впливу. Особливу вагу необхідно звернути на духовне, екологічне, національно-патріотичне виховання засобами  літератури, мистецтва, народних творів.

Опитування батьків свідчать про те, що діти йдуть у дитячий садок із задоволенням, повертаються додому в гарному настрої, переважну кількість батьків задовольняють умови, створені в дошкільному навчальному закладі для розвитку, навчання і виховання дітей, роботу педагогів вони оцінюють позитивно.

Для вирішення проблеми успішної роботи з батьками необхідно посилити увагу до організації взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців. Основними векторами роботи педагогічного колективу є залучення батьків або осіб, що їх замінюють, інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі розпочинається із презентації роботи закладу, груп, спостереження за роботою педагогів з дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації та проведенні ігор, занять, свят, розваг, трудових десантів, участь у контурсах, виставках.

Колектив педагогів протягом року велику увагу приділяв розвитку особистості дитини через різні форми інновацій.

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році ДНЗ керувався Переліком навчальних видань, рекомендованих  МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році, що розміщений на сайтах МОН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану МОН України для використання в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях.

Були проведені відкриті навчально-виховні заходи для батьків, вихователів, Дні відкритих дверей, розваги, тренінги, свята. Особлива увага приділялась вихованню і розумінню дітей національної культури, етнопедагогіки, засвоєнню дітьми рідної мови,  умінню спілкуватися, прилучення до національних традицій, виховання любові до родини, рідного краю, природи як складової національно-патріотичного виховання.  На високому професійному рівні усі педагоги проводили навчально-виховні заходи з елементами інноваційних технологій, зокрема, ТРВЗ.

Робота у цьому напрямку повинна продовжуватись,розширюватись, систематизуватись.              

      Необхідно напрацьовувати  досвід роботи з еколого-економічного, національно-патріотичного, духовного  виховання дітей.

Навчально-технічна база ДНЗ дозволяє виконувати завдання річного плану. На належному рівні знаходиться розділ програми з навчання грамоти, логіко-математичного розвитку, ознайомлення з соціумом, довкіллям. ДНЗ успішно працює з КЗВО ДАНО та МНМЦ. Особливу увагу треба приділити фізичному вихованню, вихованню безпечної поведінки дітей використовувати напрацювання колег країни, більш детально опрацьовувати передовий педагогічний досвід з фізичного, валеологічного та морально – етичного виховання, досвід роботи педагогів з еколого-економічного виховання дітей дошкільного віку (сталий розвиток).

         Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання соціально – педагогічних завдань, одне з яких – забезпечення наступності між ДНЗ та ЗОСШ. Відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів, а саме: Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової освіти інструктивного Листа МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9–634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» здійснюється реалізація цього завдання, що має на меті забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання, виховання, розвитку дітей з урахуванням їх вікових особливостей.

Для розв’язання поставлених  завдань  на 2019-2020 навчальний рік у серпні 2019 р. було складено та затверджено план спільних заходів між ДНЗ № 203 та ЗОСШ № 112. Згідно з  планом на 2018 – 2019р. вихователі дошкільного закладу працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, за Освітньою програмою для дітей від 2до 7 років «Дитина», придбали та опрацювали зошити для підготовки руки дитини до письма по грамоті , з логіко-математичного розвитку. Щоденно проводили по два -  три фронтальних заняття, у тому числі по грамоті, логіці, математиці, з ознайомлення з природним довкіллям, з соціумом. Щоп’ятниці  планували і проводили заняття з розвитку мовлення з елементами інноваційної технології ТРВЗ, з образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних технік для розвитку інтелекту, уяви, фантазії, розв’язували логічні завдання. Проводилися спільні з ЗОСШ № 112 свята, розваги, «День знань», спільні виставки, запрошувалися вчителі початкових класів на загальні батьківські збори, випускні ранки; організовувались Дні відкритих дверей, консультації для батьків майбутніх першокласників. Впродовж року здійснювався медико-педагогічний контроль за динамікою розвитку дітей, проводилась діагностика дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, аналіз розвиненості їх комунікативних, вольових, інтелектуальних та творчих здібностей.

         Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до школи на наступний період є поглиблення роботи з соціалізації особистості у громадянське суспільство, мовленнєво- комунікативний розвиток, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення техніки малювання, поглиблення національно-партіотичного, морально-етичного, музично-естетичного, фізичного виховання, виховання свідомого ставлення до збереження власного життя.

Особливу увагу треба приділяти вихованню патріотизму, самоповаги, соціально ціннісних орієнтацій, соціокультурі, вихованню духовності, трудовому, еколого-екномічному вихованню (сталому розвитку).

Для успішного виконання цієї роботи педагоги використовують інноваційну технологію ТРВЗ, леп-буки,  інші новітні технології, а елементи інших, за потреби, використовують в процесі своєї навчально-виховної роботи. Рівноцінну увагу треба приділяти  ОБЖД для збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, правовому вихованню.

Слід зазначити, що адміністрація дошкільного навчального закладу докладає   зусилля  щодо забезпечення працівників спеціальною літературою, наборами картин періодичними виданнями. Методична служба,  в свою чергу, вчасно знайомить педагогів з новими законами, нормативо – правовими актами, методичними листами, новинками в галузі науки та освіти, пропонує використовувати газети, журнали:  «Вихователь-методист»,  «БВДС», «Дитячий садок», «Бібліотека», «Дошкільне виховання»,

 «Практика управління дошкільним закладом», методиками видавничої групи «Освіта»  м. Харків  та «Ранок»  м. Київ., «Мандрівець» м. Тернопіль.

Колектив продовжує опрацьовувати нову технологію П3  в повсякденному житті вихованців під час місячника безпеки життєдіяльності дітей, місячника з ПДР, тижня екології (сталий розвиток), Тиждень патріотів.  

Колектив ДНЗ № 203 протягом 2018 – 2019 обновився, прийшли  педагоги, які не володіють методикою ТРВЗ і базовими методиками.

Оскільки дитячий заклад працює над цією методикою понад 20 років, є багатий досвід роботи з даної методики, колектив вирішив роботу в цьому напрямку продовжувати  та поглиблювати. Особливу увагу необхідно звернути на розвиток мовлення, креативний та духовний розвиток дітей, почуття патріотизму через еколого-економічне-патріотичне виховання дітей.

Необхідно приділити увагу проведенню консультацій з навчання педагогів методиці правильного проведення занять з грамоти, логіко-математичного розвитку, малювання, аплікації, фізкультурних занять.

     Протягом року колектив сприяв розвитку здоров'я та загартування дітей через заняття, прогулянки, організовані протягом року (профілактичні заходи – щеплення,  соки, цибуля, часникотерапія,  С - вітамінізація).  Виконання системи профілактично – оздоровчих заходів сприяло зниженню рівня захворюваності (у порівнянні з попереднім роком) ГРВІ – на 7 дітей менше.

    Вся ця робота має позитивну тенденцію і потребує  продовження в наступному році.

   Отримані результати зумовлені такими заходами:

 • системою профілактично – оздоровчих заходів;
 • системою занять з фізичної культури, прогулянок;
 • корекцією працездатності дітей на заняттях,іграх;
 • співпрацею з сім'єю;
 • чітким виконанням режиму дня, контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дітей.

Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2018 – 2019 року показав, що пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно – зорієнтованого підходу для успішного впровадження Базового компонента дошкільної освіти,  освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,;
 •  створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій для збереження здоров’я дітей;
 • співпраці педагогів;
 • співпраці педагогів і батьків;
 • закріплення навичок керування самоосвітою.

З метою подальшого підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі необхідно:

 1. Збагачувати духовний світ дітей за допомогою спеціально організованих занять, свят, розваг.
 2. Здійснювати виховання у дітях почуття патріотизму через прилучення їх до народознавства, природного довкілля.
 3. Зорієнтувати вихователів, батьків на те, що діти старшого дошкільного віку – майбутні першокласники, їм треба забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток, полегшити входження у світ шкільного життя і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал через спеціально організовані заняття, ігри.
 4. Особливу увагу приділити національно-патріотичному вихованню дітей через соціум.
 5. Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчох пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісного,індивідуально-зорієнтованого підходу.
 6. Забезпечити необхідні умови для продуктивної пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я,

особливостей розвитку,інтересів,схильностей і потреб.

 1. Ефективно використовувати педагогічні засоби  здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі (включення в усі види діяльності різноманітних рухових ігор, фізкультхвилинок, та ігрових вправ).
 2. Створювати предметно-розвивальне середовище, яке стимулює самостійні творчі прояви дітей, емоційну чуйність.
 3. Усучаснювати освітній процес включенням різних ігор в індивідуальній і спеціально організованій діяльності з поглибленням морально-етичного, естетичного  та національно-патріотичного змісту.
 4. Систематично інформувати про нове в методичній і навчально-виховній діяльності.
 5. Використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім’ї з метою задоволення запитів батьків в освіті і вихованні дітей.
 6. Впроваджувати сучасні педагогічні технології, мультимедійні, інформаційно-комунікативні технології, спрямовані на розвиток дитини.
 7. Проводити рухливі,сюжетні ігри, ігри-драматизації для ранньої профорієнтації дітей і виховання працелюбства.
 8. Створювати умови для професійного росту,творчої активності педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.
 9. Формувати у дітей гігієнічні навички  та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.
 10. Поглибити діяльність дітей через еколого-економічне виховання (сталий розвиток).
 11. Продовжувати поглиблювати роботу із соціалізації особистості у громадянське суспільство.

Протягом 2018–2019 року у ДНЗ була проведена велика господарська робота. За добровільну  благодійну батьківську допомогу придбані миючі засоби, засоби для чистки пральних машин, канцтовари для дітей, проводилося обрізання сухих гілок дерев. З метою профілактики пожежної безпеки та охорони праці проведена перевірка та випробування електричних рукавиць.

Придбано інвентар для прибирання приміщень та території дошкільного закладу, а також лопати для чищення снігу, з метою безпечного перебування дітей під час прогулянок в зимовий період було завезено пісок, сіль, шлак для посипання доріжок. Проводився капітальний  ремонт санвузла для працівників закладу, встановлені металопластикові вікна; зроблені косметичні ремонти в групах № 1, № 2, № 8, № 9, № 10; перекриті тіньові навіси в двох групах; зроблений ремонт фасаду центрального входу; установлений домофон; відремонтовані коридори; придбано дитячі шафи для одягу в групу № 2; господарську шафу в дві групи; офісні шафи та столи, ліжка 10 шт.;  столи дитячі, декоративні лави; придбано 2 УФО; заміна умивальників в групі № 5; установлено 4 водограгрівачі; придбано кондиціонер, телевізор.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, модернізація освітнього та життєвого простору дитини:

 • педагогічного процесу;
 • різних видів діяльності дітей, їхнього побуту;
 • фізкультурно-оздоровчої, медичної бази;
 • умов праці працівників дошкільного закладу;
 • придбання сучасних ростових меблів, ігор, посібників.

Виходячи з усього вищезазначеного, роботу колективу  ДНЗ оцінити як задовільну.

                  ОСНОВНІ  КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ІДЕЇ РОЗВИТКУ ДНЗ

Зміни соціально – економічних умов в  Україні ведуть за собою зміни соціального запиту суспільства в системі дошкільної освіти. В цих умовах дошкільний навчальний заклад № 203 прагне мати своє обличчя, свою модель, яка робила б його привабливим в очах батьків і дітей.                                                                                                                       Педагогічний колектив ДНЗ № 203 передбачає організацію всієї виховної роботи з орієнтованою на особистість кожної дитини, на здійснення індивідуального підходу, єдність педагогічного та батьківського впливів на дитину як особистість, щоб вона могла на різних етапах життєдіяльності приймати  та застосовувати нестандартні та найоптимальніші ситуаційні рішення.                                                                                               

                    ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 1. Забезпечення конституційного права кожній дитині на суспільну дошкільну освіту.
 2. Використання здоров’язберігаючих технологій із забезпеченням медико – психолого- педагогічної діяльності.
 3. Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу, заснована на врахуванні здібностей дитини.
 4. Пошук ефективних підходів у співпраці із сім’єю.
 5. Виховання національно-патріотичних почуттів у дітей.
 6. Еколого-економічне виховання через пошуково - експериментальну діяльність.

ГОЛОВНА МЕТА

Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та природних нахилів, забезпечення умов для їх розвитку, самовираження в різних видах діяльності.

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2019-2020 навчальний рік вважаємо за доцільне визначити такі пріорітети:

 • проводити роботу за  Базовим компонентом дошкільної освіти, за освітньою програмою «Дитина» ;
 • систематично проводити педради,виробничі наради, консультації, семінари – практикуми, круглі столи, ділові ігри;
 • систематично підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітній технологій, комп’ютера;
 • працювати з родиною для успішного патріотичного та трудового виховання дитини;
 • інформувати батьків про особистісні досягнення дітей;
 • інформувати батьків про цікаві навчально – виховні заходи в групах,дошкільному закладі;
 • використовувати в роботі з дітьми, педагогами, батьками мультимедійні засоби інформації, ІКТ -  технології.
 •  

                     ЗАВДАННЯ  НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У 2019 –2020 навчальному  році освітня діяльність педагогів комунального  закладу  освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 203» Дніпровської міської ради  спрямована на виконання Конвенції  ООН про права дитини, Закону України  «Про освіту»,  «Дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про безпеку життєдіяльності дітей дошкільного віку».

 

 1. Формувати у дітей навички соціально визнаної поведінки.
 2. Поглибити  навчально-виховну роботу  з національно-патріотичного виховання дошкільників для формування у них ціннісного ставлення до країни, мови, родини та самого себе.
 3.  Розвивати емоційно-ціннісне та відповідальне еколого-економічне та енергозбережувальне ставлення дітей до природного довкілля  (сталий розвиток).
 4. Стимулювати творчі здібності дітей засобами мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку з використанням елементів інноваційної технології ТРВЗ.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

            В.О. ЗАВІДУВАЧА РАТУШНОЇ ГАЛИНИ ЛЕОНІДІВНИ

           ПРО РОБОТУ ТА ПЕРСПЕКТИВУ НА МАЙБУТНЄ ДНЗ № 203 ДО 2020р.            

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

                          

 ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД

 

Дошкільний навчальний заклад працює з 1965р.

Проектна потужність 12 груп – 220 дітей.

Фактично працює 10 груп – 229 дітей.

 

Дошкільний навчальний заклад (далі - ДНЗ) № 203 «Орлятко» працює за 10,5 – годинним режимом - 8 груп, 

за 12-годинним режимом - 2 групи.

У своєму складі ДНЗ має 10 груп:

 • 3 групи – 3-го року життя (ранній вік) -
 • 3 групи – 4-го року життя (молодший дошкільний вік);
 • 2 групи – 5-го року життя (середній дошкільний вік);
 • 2 групи – 6-го року життя (старший дошкільний вік).

 

Фактично у кожній групі:

 

Ранній вік:

Група № 1 – 14

Група № 7 -  10

Група № 10 – 21

 

Молодший дошкільний вік:

Група № 5 – 18

Група № 6 - 21

Група № 9 – 22

 

Середній дошкільний вік:

Група № 2 – 25

Група № 8 – 24

 

Старший дошкільний вік:

Група № 3 – 31

Група № 4 – 28

 

                     СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ :

 

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист – 1;

вихователів – 19;

музичних керівників -2;

викладач гуртка – 1.

Всього 23 педагога

 

                     КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ ПЕДАГОГІВ

 

 

Вища категорія – 2;

Друга категорія – 3;

Спеціалісти – 5;

Звання «старший вихователь» - 14;

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» - 1 (вихователь-методист);

Звання «вихователь-методист» - 4;

Тарифні розряди – 13.

Обслуговуючого персоналу – 19.

У 2018 році атестувалося 2 вихователі на звання «вихователь-методист».

У 2019 році атестуватиметься 9 педагогів.

 

 

                           НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНА РОБОТА

       Були проведені семінари, семінари-практикуми: «Екологічне виховання. Сталий розвиток» (III рік), постійно діючий семінар « Як виховати обдаровану дитину»; в дошкільному закладі працює постійно діючий семінар «Розвиток творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ для дітей раннього віку»; проведено місячну акцію «Увага! Діти на дорозі!», «Тиждень ОБЖД» (жовтень, квітень), «Тиждень екології»,  «Тиждень гри та іграшки». У інформаційному бюлетені відображалися питання фізичного виховання, ОБЖД, про права дітей, про підготовку дітей до школи, про еколого-економічне виховання дошкільнят, про оздоровчі технології, проблеми харчування.

Були проведені педагогічні читання, знайомство з періодичними виданнями журналів «Управління закладом освіти», «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»,  консультації, ділові ігри, методичне об’єднання – тренінг зі сталого розвитку: «Розвиток творчих здібностей дітей через інноваційну технологію ТРВЗ»; проводилися  діагностика та моніторинги, експрес-консультації, поради вихователю-початківцю, консультації на прохання вихователів, за потреби, за необхідності, консультації до та  в період літнього оздоровлення, під час проведення ранків, розваг, діагностики дітей, під час проведення відкритих навчально-виховних заходів, в роботі з батьками.

Вся навчально-виховна робота носила методичний, творчий, пошуковий  характер.  Особлива увага приділялася організації безпеки життєдіяльності дітей. Були організовані та проведені місячники, тижні ОБЖД, н яких педагоги вчили дітей берегти своє та чуже здоров’я.  

Протягом року були проведені такі відкриті заняття та навчально-виховні заходи:

Вихователь групи раннього віку  Ткачова Н.П. провела розвиваюче заняття «Стоун-терапія» до методичного об’єднання.

Вихователь середньої  групи Матвєєва Н.О.  провела до методичного об’єднання майстер – клас «Молочний коктейль» 

Вихователь старшої групи Амброзяк Н.С. провела заняття з національно-патріотичного виховання «Пошуки друзів» до методичного об’єднання. Вихователь середньої   групи Постол Н.М. провела заняття з національно-патріотичного та екологічного виховання  «Мій рідний край, моя земля».

Музичний керівник Павлуненко Т.І. провела розвагу «Дракончик в гостях у землян» до методичного об’єднання.    

Протягом року колектив вихователів у співпраці з батьками та дітьми організував виставки творчих робіт: «Печворк», «Друге життя старим речам», «Веселі клоуни літо зустрічають», до Дня захисту дітей, до усіх державних свят. 

Колектив ДНЗ підготував до методичного об’єднання велику кількість клумб, рабаток, усі вони засаджені квітами та засіяні травою, доглянуті. На клумбах багато поробок з використанням вторинних матеріалів; вони створили атмосферу радості, свята. У дошкільному закладі створені куточки відпочинку для комфортного перебування дітей: диванчики з естетичними подушечками, деревця – релаксин, мудра Сова, яка запрошує дітей до садочка.

Вихователі провели відкриті навчально-виховні заходи: Дні відкритих дверей, батьківські збори, консультації  з використанням сучасних методик і технологій, свята, розваги, Дні народження, тематичні дні, тематичні тижні,  максимально використовували сучасну періодику, ігри, посібники, обладнання, комп’ютерні технології. Усі заходи носили ефектне та ефективне навантаження.

Педагоги раннього  віку достатньо володіють елементами методики М. Монтессорі, педагоги дошкільного віку в роботі використовують методики Ельконіна Д.А. з навчання дітей елементам грамоти; Вільчковського Е.С., з розвитку фізичного виховання; Крутій К.Л., Богуш А.М. з мовленнєвого розвитку; Гавриш Н.В. заняття по ознайомленню з навколишнім світом філософського спрямування, які бажано продовжувати.

Проводилася робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, морально – етичного, соціально – емоційного розвитку, правового виховання, систематично організовувалась робота з безпеки життя дітей. Це тиждень БЖД (жовтень, травень), місячник БЖД (листопад). Але реалії настільки складні, що таку роботу необхідно посилити, розширити,  ускладнити і проводити систематично.

З 2015 року ДНЗ працює за методикою  Дошкільнятам про сталий розвиток. Питання екологічного виховання вкрай необхідне, важливе. У квітні 2018 року було проведено методичне об’єднання – тренінг зі Сталого розвитку для педагогів Шевченківського району.                                                                 

Опитування батьків свідчать про те, що діти йдуть у дитячий садок із задоволенням, повертаються додому в гарному настрої, переважну кількість батьків задовольняють умови, створені в дошкільному навчальному закладі для розвитку, навчання і виховання дітей, роботу педагогів вони оцінюють позитивно.

Були проведені відкриті навчально-виховні заходи для батьків, вихователів, Дні відкритих дверей, розваги, тренінги, свята. Особлива увага приділялась вихованню і розумінню дітей національної культури, етнопедагогіки, засвоєнню дітьми рідної мови,  умінню спілкуватися, прилучення до національних традицій, виховання любові до родини, рідного краю, природи як складової національно-патріотичного виховання.  На високому професійному рівні усі педагоги проводили навчально-виховні заходи з елементами інноваційних технологій, зокрема, ТРВЗ.

Робота у цьому напрямку повинна продовжуватись, розширюватись, систематизуватись.

 

 

                        РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Розроблено графік особистого прийому громадян, який  також розміщений на особистому сайті  ДНЗ № 203. Організований особистий прийом громадян в.о.завідувача  Раптушної Г.Л. Ведеться журнал обліку звернення громадян. На особистому прийомі громадян у завідувача ДНЗ № 203 протягом 2018 року було розглянуто  51 звернення. З них: 1 звернення щодо харчування дітей,  10 звернень щодо надання довідки про відвідування ДНЗ дитиною, 1 звернення щодо надання характеристики на дитину, 39 звернень щодо прийняття дітей до ДНЗ № 203. Ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» виконується своєчасно, фактів бюрократизму не допускається.

 

 

                   АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

Протягом 2018 року у ДНЗ була проведена велика господарська робота. За благодійну батьківську допомогу здійснювалася щомісячна оплата Інтернету, відремонтовано та усучаснено фасад центрального входу ДНЗ, ремонт коридорів, групових кімнат, проводилася підписка періодичних видань, необхідних для навчально-виховного процесу, придбані миючі засоби, засоби для чистки пральних машин, канцтовари для дітей, проводилося обрізання сухих гілок дерев, придбано фарбу для фарбування обладнання на майданчиках. З метою профілактики пожежної безпеки та охорони праці придбаний протипожежний щит, 10 вогнегасників, оформлено стенди-схеми з пожежної безпеки. Придбано швацьку машину, телевізор. Встановлено металопластикові вікна. Придбано 2 водонагрівачі, встановлені броньовані вхідні двері, створено куточки відпочинку в коридорах, відремонтовано тіньовий навіс на ігровому майданчику, придбано штори в спальню кімнату груп, в коридори.

 

 

                ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНО –       

ТЕХНІЧНОГО І  ПРЕДМЕТНО – РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, модернізація освітнього та життєвого простору дитини:

 

 • відкриття двох груп дошкільного віку;
 • відкриття спортивної кімнати;
 • встановлення домофона;
 • ремонт опалювальної системи;
 • надання платних послуг;
 • ремонт та оновлення ігрових майданчиків;
 • заміна дерев’яних вікон на металопластикові;
 • усучаснення предметно-розвивального середовища групових приміщень, коридорів;
 • ремонт та заміна паркана;
 • придбання сучасних ростових меблів, ігор, посібників.

 

 

 

 

 

Звіт

В.о. завідувача  Комунального закладу   освіти «Дошкільний навчальний закладу ( ясла – садок ) № 203» Дніпровської міської ради

 Ратушної Г.Л. з питань статутної діяльності за  2017 – 2018 навчальний рік.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 203» Дніпровської міської ради  підпорядкований департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради . Типовий навчальний план складається на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», чинних, парціальних програм.

План роботи конкретизований навчальним закладом відповідно до Статуту з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини.

З метою досягнення дитиною компетентності, необхідною для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення її гармонійного розвитку, в освітній процес включені такі  види навчальної діяльності:    логіко – математичний,  мовленнєвий розвиток, навчання елементів петриківського розпису, розвиток особистості дитини на основі впровадження інноваційної технології  ТРВЗ, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, дитина у світі культури, вивчення англійської мови.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається у різних видах діяльності на основі гри відповідно до освітньої лінії «Гра дитини».

Форми організації освітнього процесу будуються на основі Освітньої програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Форми організації – колективна, індивідуальна, типи занять – фронтальні, групові, індивідуально – групові, індивідуальні.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування у ньому різноманітних форм навчально-виховної роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-гігієнічного режимів та інших чинників.

Складаючи розклад занять, ми врахували гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя. Тривалість  фронтальних занять така: 3-й рік життя – 10 хв., 4-й рік життя – 20 хв., 5-й рік життя – 25 хв., 6-й рік життя – 35 хв., індивідуальні – 5 хв., групові – 10 хв.

 

 

ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Базовий компонент дошкільної освіти   м. Київ  2012р.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА:    

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Дошкільний навчальний заклад (далі - ДНЗ) № 203 «Орлятко» працює за 10,5 – годинним режимом - 8 груп,  за 12-годинним режимом - 2 групи. У своєму складі ДНЗ має 10 груп:

 • 3 групи – 3-го року життя;
 • 2 групи – 4-го року життя;
 • 2 групи – 5-го року життя;
 • 3 групи – 6-го року життя.

Склад педагогічного колективу:

1 завідувач ДНЗ, 1 вихователь-методист, 20 вихователів, 2 музичних керівника, викладач гуртка англійської мови.

Нові стандарти на освітянській ниві вимагають і нових підходів до навчально-виховної роботи в дошкільному закладі.

Одним із основних напрямків державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, патріотизму, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Нормативно – правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається положенням Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,  «Про охорону дитинства», «Про охорону життя та безпеку життєдіяльності дітей» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Згідно Закону України  «Про дошкільну освіту»  формувався зміст роботи дошкільного закладу. Для вирішення завдань, зумовлених розвитком освіти в Україні – створення умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку – педагогічний  колектив у 2017 – 2018 році спрямував свої зусилля на вирішення таких завдань:

 1. Впровадження основних стратегій соціалізації особистості у громадянське суспільство.
 2. Поглиблення навчально-виховної роботи дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя.
 3. Розширення мовленнєво-комунікативного розвитку дітей через національно-патріотичне та екологічне виховання.
 4. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчально-виховної роботи через використання елементів інноваційної технології ТРВЗ.

Для виконання завдань у дошкільному закладі були створені такі умови: традиційне проведення педагогічних рад, роботу яких було спрямовано на вирішення питань  соціалізації особистості, розвиваюче  навчання, правове, морально-етичне, трудове, національно-патріотичне виховання, роботу з п’ятирічками та роботу  з батьками. Теми педагогічних рад відповідали змістові завдань: «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік», «Шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників», «Еколого-економічне виховання дошкільників в умовах сьогодення (стлий розвиток)», «Результативність  навчально-виховної роботи з дошкільниками».

       Були проведені семінари, семінари-практикуми: «Екологічне виховання. Сталий розвиток» (II рік), постійно діючий семінар « Як виховати обдаровану дитину»; в дошкільному закладі працює постійно діючий семінар «Розвиток творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ для дітей раннього віку»; проведено місячну акцію «Увага! Діти на дорозі!», «Тиждень ОБЖД» (жовтень, квітень), «Тиждень екології»,  «Тиждень гри та іграшки». У інформаційному бюлетені відображалися питання фізичного виховання, ОБЖД, про права дітей, про підготовку дітей до школи, про еколого-економічне виховання дошкільнят, про оздоровчі технології, проблеми харчування.

Були проведені педагогічні читання, знайомство з періодичними виданнями журналів «Управління закладом освіти», «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»,  консультації, ділові ігри, методичне об’єднання – тренінг зі сталого розвитку: «Розвиток творчих здібностей дітей через інноваційну технологію ТРВЗ»; проводилися  діагностика та моніторинги, експрес-консультації, поради вихователю-початківцю, консультації на прохання вихователів, за потреби, за необхідності, консультації до та  в період літнього оздоровлення, під час проведення ранків, розваг, діагностики дітей, під час проведення відкритих навчально-виховних заходів, в роботі з батьками.

Вся навчально-виховна робота носила методичний, творчий, пошуковий  характер.  Особлива увага приділялася організації безпеки життєдіяльності дітей. Були організовані та проведені місячники, тижні ОБЖД, н яких педагоги вчили дітей берегти своє та чуже здоров’я.  

Протягом року були проведені такі відкриті заняття та навчально-виховні заходи:

Вихователь групи раннього віку  Ткачова Н.П. провела розвиваюче заняття «Стоун-терапія» до методичного об’єднання.

Вихователь середньої  групи Матвєєва Н.О.  провела до методичного об’єднання майстер – клас «Молочний коктейль» 

Вихователь старшої групи Амброзяк Н.С. провела заняття з національно-патріотичного виховання «Пошуки друзів» до методичного об’єднання. Вихователь середньої   групи Постол Н.М. провела заняття з національно-патріотичного та екологічного виховання  «Мій рідний край, моя земля».

Музичний керівник Павлуненко Т.І. провела розвагу «Дракончик в гостях у землян» до методичного об’єднання.

         Спектр занять, проведених вихователями з дітьми  раннього і дошкільного віку, охопив усі освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти і передбачив їх різнобічний розвиток для формування особистості, виховання комунікативних здібностей.

Колектив педагогів ДНЗ № 203 - стабільний, творчий. Традицією колективу є те, що досвідчені педагоги діляться досвідом з молодшими спеціалістами, допомагають їм порадами, дидактичним, роздавальним матеріалом, вони діляться літературою, посібниками, іграми, обговорюють вдало проведені заняття. Досвідчені педагоги провели відкриті заняття на високому професійному рівні.

Протягом року колектив вихователів у співпраці з батьками та дітьми організував виставки творчих робіт: «Печворк», «Друге життя старим речам», «Веселі клоуни літо зустрічають», до Дня захисту дітей, до усіх державних свят. 

В ДНЗ панувала атмосфера радості, піднесення та єдності у виконанні мети – це був успішний та бажаний результат  співпраці дитячого закладу і сім’ї.

Колектив ДНЗ підготував до методичного об’єднання велику кількість клумб, рабаток, усі вони засаджені квітами та засіяні травою, доглянуті. На клумбах багато поробок з використанням вторинних матеріалів; вони створили атмосферу радості, свята. У дошкільному закладі створені куточки відпочинку для комфортного перебування дітей: диванчики з естетичними подушечками, деревця – релаксин, мудра Сова, яка запрошує дітей до садочка.

Вихователі провели відкриті навчально-виховні заходи: Дні відкритих дверей, батьківські збори, консультації  з використанням сучасних методик і технологій, свята, розваги, Дні народження, тематичні дні, тематичні тижні,  максимально використовували сучасну періодику, ігри, посібники, обладнання, комп’ютерні технології. Усі заходи носили ефектне та ефективне навантаження.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених протягом року, показав, що всі вони носили методичний  і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи,поглибили знання  про інновації в системі дошкільної освіти.

Період раннього дитинства є визначальним у становленні фізично та психічно здорової особистості. Здобуття якісної освіти залежить від фундаменту, який закладається у перші роки  життя людини. Тому важливим завданням для колективу педагогів ДНЗ № 203 є організація та проведення педагогами своєчасної освітньої роботи з наймолодшими дітьми. Повноцінний розвиток дітей раннього віку здійснюється через організацію предметно – розвивального простору, який відповідає принципам безпечності, дитячої активності, збалансованості у наповнені різних його складових, комфортності. В групах раннього віку педагоги використовують широкий спектр засобів освітнього впливу  (різні види ігор, іграшки, художню літературу, фізичні вправи, образотворче та музичне мистецтво). Важливою є також самостійна художня діяльність, під час якої малюк отримує можливість повправлятися у діях з предметами та перевірити власні сили.

Педагоги раннього  віку достатньо володіють елементами методики М. Монтессорі, педагоги дошкільного віку в роботі використовують методики Ельконіна Д.А. з навчання дітей елементам грамоти; Вільчковського Е.С., з розвитку фізичного виховання; Крутій К.Л., Богуш А.М. з мовленнєвого розвитку; Гавриш Н.В. заняття по ознайомленню з навколишнім світом філософського спрямування, які бажано продовжувати.

Проводилася робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, морально – етичного, соціально – емоційного розвитку, правового виховання, систематично організовувалась робота з безпеки життя дітей. Це тиждень БЖД (жовтень, травень), місячник БЖД (листопад). Але реалії настільки складні, що таку роботу необхідно посилити, розширити,  ускладнити і проводити систематично.

З 2015 року ДНЗ працює за методикою  Дошкільнятам про сталий розвиток. Питання екологічного виховання вкрай необхідне, важливе. У квітні 2018 року було проведено методичне об’єднання – тренінг зі Сталого розвитку для педагогів Шевченківського району.

Вихователі намагаються використовувати методи:

 • експериментування і досліди;
 • ознайомлення дітей з соціальними явищами і навколишнім життям;
 • формування досвіду творчої діяльності на заняттях і у повсякденному житті;
 • виховання оцінки життєдіяльності дітей, розуміння цінності свого життя;
 • особлива увага  національно-патріотичному вихованню дітей та вихованню морально-етичних норм у соціальному середовищі;
 • виховання вольових якостей при підготовці 5 - річок до школи;
 • соціалізація особистості;
 • розвиток емоційно-ціннісного та відповідального еколого-економічного ставлення до природного довкілля.

         Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Її систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі»,   «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури»,  «Гра дитини»,  «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»,  «Мовлення дитини».     

 Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти передбачає гурткову роботу навчання дітей англійської мови. Протягом навчального року в дошкільному закладі  з дітьми  середнього та старшого дошкільного віку двічі на тиждень проводилися заняття з англійської мови за програмою  Т. Шкварінової «Навчання англійської мови дітей дошкільного віку». Заняття проводилися в ігровій формі з достатньою кількістю наочного матеріалу, викладач гуртка  виготовляла дидактичні ігри, книжки, тощо. Заняття проводилися з дітьми старшого віку в сюжетно - ігровій формі. В кінці навчального року викладач провела відкрите заняття-гру по закріпленню знань з англійської мови.  

З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення змісту професійної діяльності педагогів проводилась робота до атестації  по розробці діагностики професійної компетентності педагогів.

У 2017 – 2018 навчальному році були атестовані вихователі: Житомирська М.С. на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 11 тарифному розряду,  присвоєння педагогічного звання «вихователь – методист», Письменна Г.В.  на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 11 тарифному розряду,  присвоєння педагогічного звання «вихователь – методист», Томазова Є.П.  на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої категорії».

Вихователі працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, використовували чинні програми та методичні розробки занять, прогулянок, інших навчально-виховних заходів. Вони організовували життєдіяльність дітей з урахуванням освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, що дають змогу забезпечити  належний рівень соціально – особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. Вихователі працювали плідно та  творчо.                                                                                                          

    На основі БКДО і обраних освітніх програм, змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2018 – 2019 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

 • національно-патріотичне виховання;
 • еколого-економічне виховання;
 • комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.  

Для вирішення проблеми успішної роботи з батьками необхідно посилити увагу до організації взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців. Основними векторами роботи педагогічного колективу є залучення батьків або осіб, що їх замінюють, інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі розпочинається із презентації роботи закладу, груп, спостереження за роботою педагогів з дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації та проведенні ігор, занять, свят, розваг, трудових десантів, участь у конкурсах, виставках.

Колектив педагогів протягом року велику увагу приділяв розвитку особистості дитини через різні форми інновацій.

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році ДНЗ керувався Переліком навчальних видань, рекомендованих  МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році, що розміщений на сайтах МОН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану МОН України для використання в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях.

Були проведені відкриті навчально-виховні заходи для батьків, вихователів, Дні відкритих дверей, розваги, тренінги, свята. Особлива увага приділялась вихованню і розумінню дітей національної культури, етнопедагогіки, засвоєнню дітьми рідної мови,  умінню спілкуватися, прилучення до національних традицій, виховання любові до родини, рідного краю, природи як складової національно-патріотичного виховання.  На високому професійному рівні усі педагоги проводили навчально-виховні заходи з елементами інноваційних технологій, зокрема, ТРВЗ.

Робота у цьому напрямку повинна продовжуватись,розширюватись, систематизуватись.        

Навчально-технічна база ДНЗ дозволяє виконувати завдання річного плану. На належному рівні знаходиться розділ програми з навчання грамоти, логіко-математичного розвитку, ознайомлення з соціумом, довкіллям. Особливу увагу треба приділити фізичному вихованню, вихованню безпечної поведінки дітей використовувати напрацювання колег країни, більш детально опрацьовувати передовий педагогічний досвід з фізичного, валеологічного та морально – етичного виховання, досвід роботи педагогів з еколого-економічного виховання дітей дошкільного віку (сталий розвиток).

         Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання соціально – педагогічних завдань, одне з яких – забезпечення наступності між ДНЗ та ЗОСШ. Відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів, а саме: Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової освіти інструктивного Листа МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9–634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» здійснюється реалізація цього завдання, що має на меті забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання, виховання, розвитку дітей з урахуванням їх вікових особливостей.

Для розв’язання поставлених  завдань  на 2018-2019 навчальний рік у серпні 2018 р. було складено та затверджено план спільних заходів між ДНЗ № 203 та ЗОСШ № 112. Згідно з  планом на 2017 – 2018р. вихователі дошкільного закладу працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, за Освітньою програмою для дітей від 2до 7 років «Дитина», придбали та опрацювали зошити для підготовки руки дитини до письма по грамоті , з логіко-математичного розвитку. Щоденно проводили по два -  три фронтальних заняття, у тому числі по грамоті, логіці, математиці, з ознайомлення з природним довкіллям, з соціумом. Щоп’ятниці  планували і проводили заняття з розвитку мовлення з елементами інноваційної технології ТРВЗ, з образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних технік для розвитку інтелекту, уяви, фантазії, розв’язували логічні завдання. Протягом року з дітьми старших груп проводилася гурткова робота з навчання англійської мови. Проводилися спільні з ЗОСШ № 112 свята, розваги, «День знань», спільні виставки, запрошувалися вчителі початкових класів на загальні батьківські збори, випускні ранки; організовувались Дні відкритих дверей, консультації для батьків майбутніх першокласників. Впродовж року здійснювався медико-педагогічний контроль за динамікою розвитку дітей, проводилась діагностика дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, аналіз розвиненості їх комунікативних, вольових, інтелектуальних та творчих здібностей.

         Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до школи на наступний період є поглиблення роботи з соціалізації особистості у громадянське суспільство, мовленнєво- комунікативний розвиток, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення техніки малювання, поглиблення національно-партіотичного, морально-етичного, музично-естетичного, фізичного виховання, виховання свідомого ставлення до збереження власного життя.

Особливу увагу треба приділяти вихованню патріотизму, самоповаги, соціально ціннісних орієнтацій, соціокультурі, вихованню духовності, трудовому, еколого-екномічному вихованню (сталому розвитку).

Для успішного виконання цієї роботи педагоги використовують інноваційну технологію ТРВЗ, інші новітні технології, а елементи інших, за потреби, використовують в процесі своєї навчально-виховної роботи. Рівноцінну увагу треба приділяти  ОБЖД для збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, правовому вихованню.

Слід зазначити, що адміністрація дошкільного навчального закладу доклала багато зусиль щодо забезпечення працівників спеціальною літературою,наборами картин періодичними виданнями. Методична служба,  в свою чергу, вчасно знайомить педагогів з новими законами, нормативо – правовими актами, методичними листами, новинками в галузі науки та освіти, пропонує використовувати газети, журнали:  «Вихователь-методист»,  «БВДС», «Дитячий садок», «Бібліотека», «Дошкільне виховання»,

 «Практика управління дошкільним закладом», методиками видавничої групи «Освіта»  м. Харків  та «Ранок»  м. Київ., «Мандрівець» м. Тернопіль.

Колектив продовжує опрацьовувати нову технологію П3  в повсякденному житті вихованців під час місячника безпеки життєдіяльності дітей, місячника з ПДР, тижня екології (сталий розвиток), Тиждень патріотів.   

Колектив ДНЗ № 203 протягом 2017 – 2018 обновився, прийшли молоді спеціалісти, педагоги, які не володіють методикою ТРВЗ і базовими методиками .  Оскільки дитячий заклад працює над цією методикою понад 20 років, є багатий досвід роботи з даної методики, колектив вирішив роботу в цьому напрямку продовжувати  та поглиблювати. Особливу увагу необхідно звернути на розвиток мовлення, креативний та духовний розвиток дітей, почуття патріотизму через еколого-економічно-патріотичне виховання дітей.

 

Протягом року колектив сприяв розвитку здоров'я та загартування дітей через заняття, прогулянки, організовані протягом року (профілактичні заходи – щеплення,  соки, цибуля, часникотерапія,  С - вітамінізація).  Виконання системи профілактично – оздоровчих заходів сприяло зниженню рівня захворюваності (у порівнянні з попереднім роком) ГРВІ – на 7 дітей менше.

Вся ця робота має позитивну тенденцію і потребує  продовження в наступному році.

Отримані результати зумовлені такими заходами:

 • системою профілактично – оздоровчих заходів;
 • системою занять з фізичної культури, прогулянок;
 • корекцією працездатності дітей на заняттях,іграх;
 • співпрацею з сім'єю;
 • чітким виконанням режиму дня, контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дітей.

 

Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2017 – 2018 року показав, що пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно – зорієнтованого підходу для успішного впровадження Базового компонента дошкільної освіти,  освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,;
 •  створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій для збереження здоров’я дітей;
 • співпраці педагогів;
 • співпраці педагогів і батьків;
 • закріплення навичок керування самоосвітою.

З метою подальшого підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі необхідно:

 1. Збагачувати духовний світ дітей за допомогою спеціально організованих занять, свят, розваг.
 2. Здійснювати виховання у дітях почуття патріотизму через прилучення їх до народознавства, природного довкілля.
 3. Зорієнтувати вихователів, батьків на те, що діти старшого дошкільного віку – майбутні першокласники, їм треба забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток, полегшити входження у світ шкільного життя і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал через спеціально організовані заняття, ігри.
 4. Особливу увагу приділити національно-патріотичному вихованню дітей через соціум.
 5. Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчох пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісного,індивідуально-зорієнтованого підходу.
 6. Забезпечити необхідні умови для продуктивної пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я,

особливостей розвитку,інтересів,схильностей і потреб.

 1. Ефективно використовувати педагогічні засоби  здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі (включення в усі види діяльності різноманітних рухових ігор, фізкультхвилинок, та ігрових вправ).
 2. Створювати предметно-розвивальне середовище, яке стимулює самостійні творчі прояви дітей, емоційну чуйність.
 3. Усучаснювати освітній процес включенням різних ігор в індивідуальній і спеціально організованій діяльності з поглибленням морально-етичного, естетичного  та національно-патріотичного змісту.
 4. Систематично інформувати про нове в методичній і навчально-виховній діяльності.
 5. Використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім’ї з метою задоволення запитів батьків в освіті і вихованні дітей.
 6. Впроваджувати сучасні педагогічні технології, мультимедійні, інформаційно-комунікативні технології, спрямовані на розвиток дитини.
 7. Проводити рухливі,сюжетні ігри, ігри-драматизації для ранньої профорієнтації дітей і виховання працелюбства.
 8. Створювати умови для професійного росту,творчої активності педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.
 9. Формувати у дітей гігієнічні навички  та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.
 10. Поглибити діяльність дітей через еколого-економічне виховання (сталий розвиток).
 11. Продовжувати поглиблювати роботу із соціалізації особистості у громадянське суспільство.

Протягом 2017–2018 року у ДНЗ була проведена велика господарська робота. За благодійну батьківську допомогу здійснювалася щомісячна оплата Інтернету, проводилася підписка періодичних видань, необхідних для навчально-виховного процесу, придбані миючі засоби, засоби для чистки пральних машин, канцтовари для дітей, проводилося обрізання сухих гілок дерев. З метою профілактики пожежної безпеки та охорони праці проведена перевірка та випробування електричних рукавиць, придбаний протипожежний щит, 10 вогнегасників. Придбано інвентар для прибирання приміщень та території дошкільного закладу, а також лопати для чищення снігу, з метою безпечного перебування дітей під час прогулянок в зимовий період було завезено пісок, сіль, шлак для посипання доріжок. Проводився ремонт санітарно-гігієнічного обладнання, придбано швацьку машину, Встановлено металопластикове вікно. За благодійні батьківські кошти було відремонтовано туалетну кімнату груп  №  2,7,1. Придбано 2 водонагрівачі у групи № 3, № 4, , встановлено броньовані вхідні двері, ремонт коридорів, створено куточки відпочинку в коридорах, відремонтовано тіньовий навіс на ігровому майданчику групи № 3, придбано штори в спальню кімнату групи № 2.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, модернізація освітнього та життєвого простору дитини:

 • педагогічного процесу;
 • різних видів діяльності дітей, їхнього побуту;
 • фізкультурно-оздоровчої, медичної бази;
 • умов праці працівників дошкільного закладу;
 • придбання сучасних ростових меблів, ігор, посібників.

Виходячи з усього вищезазначеного, роботу колективу  ДНЗ оцінити як задовільну.

 • проводити роботу за  Базовим компонентом дошкільної освіти, за освітньою програмою „ Дитина”  ;
 • систематично проводити педради,виробничі наради, консультації, семінари – практикуми, круглі столи, ділові ігри;
 • систематично підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітній технологій, комп’ютера;
 • працювати з родиною для успішного патріотичного та трудового виховання дитини;
 • інформувати батьків про особистісні досягнення дітей;
 • інформувати батьків про цікаві навчально – виховні заходи в групах,дошкільному закладі;
 • використовувати в роботі з дітьми, педагогами, батьками мультимедійні засоби інформації, ІКТ -  технології.

 

 

 

 

 

 

 

Звіт завідувача

Комунального закладу освіти

„Дошкільний навчальний закладу ( ясла – садок ) № 203”

Дніпровської міської ради Дзюбан О.В. з питань

статутної діяльності за 2016-2017навчальний рік.

 

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 203» Дніпровської міської ради  підпорядкований департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради . 

З метою досягнення дитиною компетентності, необхідною для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення її гармонійного розвитку, в освітній процес включені такі  види навчальної діяльності:    логіко – математичний,  мовленнєвий розвиток, навчання елементів петриківського розпису, розвиток особистості дитини на основі впровадження інноваційної технології  ТРВЗ, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, дитина у світі культури, вивчення англійської мови.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається у різних видах діяльності на основі гри відповідно до освітньої лінії «Гра дитини».

Форми організації освітнього процесу будуються на основі Освітньої програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Форми організації – колективна, індивідуальна, типи занять – фронтальні, групові, індивідуально – групові, індивідуальні.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування у ньому різноманітних форм навчально-виховної роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-гігієнічного режимів та інших чинників.

Складаючи розклад занять, ми врахували гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя. Тривалість  фронтальних занять така: 3-й рік життя – 10 хв., 4-й рік життя – 20 хв., 5-й рік життя – 25 хв., 6-й рік життя – 35 хв., індивідуальні – 5 хв., групові – 10 хв.

 

Програмове забезпечення

Базовий компонент дошкільної освіти   м. Київ  2012р.

Комплексна програма:    

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Дошкільний навчальний заклад (далі - ДНЗ) № 203 «Орлятко» працює за 10,5 – годинним режимом - 8 груп,  за 12-годинним режимом - 2 групи. У своєму складі ДНЗ має 10 груп:

-         3 групи – 3-го року життя;

-         2 групи – 4-го року життя;

-         3 групи – 5-го року життя;

-         2 групи – 6-го року життя.

Склад педагогічного колективу:

1 завідувач ДНЗ, 1 вихователь-методист, 17 вихователів, 2 музичних керівника, викладач гуртка англійської мови.

Нові стандарти на освітянській ниві вимагають і нових підходів до навчально-виховної роботи в дошкільному закладі.

Одним із основних напрямків державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, патріотизму, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Нормативно – правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається положенням Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,  «Про охорону дитинства», «Про охорону життя та безпеку життєдіяльності дітей» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Згідно Закону України  «Про дошкільну освіту»  формувався зміст роботи дошкільного закладу. Для вирішення завдань, зумовлених розвитком освіти в Україні – створення умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку – педагогічний  колектив у 2016 – 2017 році спрямував свої зусилля на вирішення таких завдань:

1.     Впровадження основних стратегій соціалізації особистості у громадянське суспільство.

2.     Поглиблення навчально-виховної роботи дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя.

3.     Розширення мовленнєво-комунікативного розвитку дітей через національно-патріотичне та екологічне виховання.

4.     Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчально-виховної роботи через використання елементів інноваційної технології ТРВЗ.

Для виконання завдань у дошкільному закладі були створені такі умови: традиційне проведення педагогічних рад, роботу яких було спрямовано на вирішення питань  соціалізації особистості, розвиваюче  навчання, правове, морально-етичне, трудове, національно-патріотичне виховання, роботу з п’ятирічками та роботу  з батьками. Теми педагогічних рад відповідали змістові завдань: «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік», «Творчий педагог-творчі діти» (випуск журналу) , «Інтеграція освітнього процесу ДНЗ на засадах спадщини В.О.Сухомлинського» (методичний міст), «Підсумок навчально-виховної роботи. План роботи на оздоровчий період 2017 року».

       Були проведені семінари, семінари-практикуми: «Екологічне виховання. Сталий розвиток» (II рік), постійно діючий семінар « Як виховати обдаровану дитину»; в дошкільному закладі працює постійно діючий семінар «Розвиток творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ для дітей раннього віку»; проведено місячну акцію «Увага! Діти на дорозі!», «Тиждень ОБЖД» (жовтень, квітень), «Тиждень екології»,  «Тиждень гри та іграшки». У інформаційному бюлетені відображалися питання фізичного виховання, ОБЖД, про права дітей, про підготовку дітей до школи, про еколого-економічне виховання дошкільнят, про оздоровчі технології, проблеми харчування.

Були проведені педагогічні читання, знайомство з періодичними виданнями журналів «Управління закладом освіти», «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»,  консультації, ділові ігри, тренінги: «Розвиток творчих здібностей дітей через інноваційну технологію ТРВЗ»; проводилися  діагностика та моніторинги, експрес-консультації, поради вихователю-початківцю, консультації на прохання вихователів, за потреби, за необхідності, консультації до та  в період літнього оздоровлення, під час проведення ранків, розваг, діагностики дітей, під час проведення відкритих навчально-виховних заходів, в роботі з батьками.

Вся навчально – виховна робота носила методичний, творчий, пошуковий  характер.  Особлива увага приділялася організації безпеки життєдіяльності дітей. Були організовані та проведені місячники, тижні ОБЖД, на яких педагоги вчили дітей берегти своє та чуже здоров’я.  

Протягом року були проведені такі відкриті заняття та навчально-виховні заходи

Вихователь групи раннього віку  Ткачова Н.П. провела розвиваюче заняття «Стоун-терапія».

Вихователь групи раннього віку  Новобранець Н.М.  провела заняття з сенсорного розвитку.

Вихователь молодшої групи  Бакун С.С. провела заняття з національно-патріотичного та екологічного виховання «Які у калини користі намистини»

Вихователь середньої групи Амброзяк Н.С. провела заняття національно-патріотичне заняття «Пошуки друзів»

Вихователь молодшої  групи Постол Н.М. провела заняття національно-патріотичне заняття «Дружба Зайчика й Лисички».

Викладач гуртка англійської мови провела відкрите заняття-розвагу «Права дитини».

 

 Спектр занять, проведених вихователями з дітьми  раннього і дошкільного віку, охопив усі освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти і передбачив їх різнобічний розвиток для формування особистості, виховання комунікативних здібностей.

Колектив педагогів ДНЗ № 203 - стабільний, творчий. Традицією колективу є те, що досвідчені педагоги діляться досвідом з молодшими спеціалістами, допомагають їм порадами, дидактичним, роздавальним матеріалом, вони діляться літературою, посібниками, іграми, обговорюють вдало проведені заняття. Досвідчені педагоги провели відкриті заняття на високому професійному рівні.

Протягом року колектив вихователів у співпраці з батьками та дітьми організував виставки творчих робіт: «Витинанки», «Поробки з використанням техніки «Декупаж», «Екологічні комікси», «Моя улюблена іграшка»,  до Дня захисту дітей, до усіх державних свят. 

В ДНЗ панувала атмосфера радості, піднесення та єдності у виконанні мети – це був успішний та бажаний результат  співпраці дитячого закладу і сім’ї .

Вихователі провели відкриті навчально-виховні заходи: Дні відкритих дверей, батьківські збори, консультації  з використанням сучасних методик і технологій, свята, розваги, Дні народження, тематичні дні, тематичні тижні,  максимально використовували сучасну періодику, ігри, посібники, обладнання, комп’ютерні технології. Усі заходи носили ефектне та ефективне навантаження.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених протягом року, показав, що всі вони носили методичний  і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи,поглибили знання  про інновації в системі дошкільної освіти.

Період раннього дитинства є визначальним у становленні фізично та психічно здорової особистості. Здобуття якісної освіти залежить від фундаменту, який закладається у перші роки  життя людини. Тому важливим завданням для колективу педагогів ДНЗ № 203 є організація та проведення педагогами своєчасної освітньої роботи з наймолодшими дітьми. Повноцінний розвиток дітей раннього віку здійснюється у дошкільному закладі № 203 через організацію предметно – розвивального простору, який відповідає принципам безпечності, дитячої активності, збалансованості у наповнені різних його складових, комфортності. В групах раннього віку педагоги використовують широкий спектр засобів освітнього впливу  (різні види ігор, іграшки, художню літературу, фізичні вправи, образотворче та музичне мистецтво). Важливою є також самостійна художня діяльність, під час якої малюк отримує можливість повправлятися у діях з предметами та перевірити власні сили.

Педагоги раннього  віку достатньо володіють елементами методики М. Монтессорі, педагоги дошкільного віку в роботі використовують методики Ельконіна Д.А. з навчання дітей елементам грамоти; Вільчковського Е.С., з розвитку фізичного виховання; Крутій К.Л., Богуш А.М. з мовленнєвого розвитку; Гавриш Н.В. заняття по ознайомленню з навколишнім світом філософського спрямування, які бажано продовжувати.

Проводилася робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, морально – етичного, соціально – емоційного розвитку, правового виховання, систематично організовувалась робота з безпеки життя дітей. Це тиждень БЖД (жовтень, травень), місячник БЖД (листопад). Але реалії настільки складні, що таку роботу необхідно посилити, розширити,  ускладнити і проводити систематично.

 

Вихователі намагаються використовувати методи:

-         експериментування і досліди;

-         ознайомлення дітей з соціальними явищами і навколишнім життям;

-         формування досвіду творчої діяльності на заняттях і у повсякденному житті;

-         виховання оцінки життєдіяльності дітей, розуміння цінності свого життя;

-         особлива увага  національно-патріотичному вихованню дітей та вихованню морально-етичних норм у соціальному середовищі;

-         виховання вольових якостей при підготовці 5 - річок до школи;

-         соціалізація особистості;

-         розвиток емоційно-ціннісного та відповідального еколого-економічного ставлення до природного довкілля.

         Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Її систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі»,   «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури»,  «Гра дитини»,  «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»,  «Мовлення дитини».    

 Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти передбачає гурткову роботу навчання дітей англійської мови. Протягом навчального року в дошкільному закладі  з дітьми  середнього та старшого дошкільного віку двічі на тиждень проводилися заняття з англійської мови за програмою  Т. Шкварінової «Навчання англійської мови дітей дошкільного віку». Заняття проводилися в ігровій формі з достатньою кількістю наочного матеріалу, викладач гуртка  виготовляла дидактичні ігри, книжки, тощо. Заняття проводилися з дітьми старшого віку в сюжетно - ігровій формі. В кінці навчального року викладач провела відкрите заняття-гру по закріпленню знань з англійської мови. 

З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення змісту професійної діяльності педагогів проводилась робота по розробці діагностики професійної компетентності педагогів до атестації.

У 2016 – 2017 навчальному році були атестовані вихователі Бакун С.С. на присвоєння   кваліфікаційної  категорії   «спеціаліст вищої категорії»,  Ткачова Н.П.  на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої категорії», Новобранець Н.М.  на присвоєння кваліфікаційної категорії   «спеціаліст другої категорії», Матвєєва Н.О. на відповідність займаній посаді та присвоєння 9 тарифного розряду, Амброзяк Н.С. на відповідність займаній посаді та присвоєння 8 тарифного розряду.

Вихователі працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, використовували чинні програми та методичні розробки занять, прогулянок, інших навчально-виховних заходів. Вони організовували життєдіяльність дітей з урахуванням освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, що дають змогу забезпечити  належний рівень соціально – особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. Вихователі працювали плідно, творчо, з вогником.

                                                                                                                 РЕЗУЛЬТАТИ  АТЕСТАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ 

                            В ДНЗ № 203 У 2016 – 2017  н. р.

                                                                   

 

Вища категорія – 4%    - 1 вихователь.

Спеціаліст другої категорії -  9%     - 2 вихователя.

Відповідає займаній посаді - 9%     - 2 вихователя.

На основі БКДО і обраних освітніх програм, змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2017 – 2018 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

-         національно-патріотичне виховання;

-         еколого-економічне виховання;

-         комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

Орієнтири змістового наповнення освіти подано у Базовому компоненті дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина»,  та у інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України від 20.05.2015 № 1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

   В роботі з дітьми старшого дошкільного віку педагогам варто спрямувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, художньої, предметно – практичної, пізнавальної, комунікативно – мовленнєвої, трудової, передбачити різноманітні форми і методи освітнього впливу. Особливу вагу необхідно звернути на духовне, національно-патріотичне виховання засобами  літератури, мистецтва, народних творів, мистецтва рідного краю.

Опитування батьків свідчать про те, що діти йдуть у дитячий садок із задоволенням, повертаються додому в гарному настрої, переважну кількість батьків задовольняють умови, створені в дошкільному навчальному закладі для розвитку, навчання і виховання дітей, роботу педагогів вони оцінюють позитивно.

Для вирішення проблеми успішної роботи з батьками необхідно посилити увагу до організації взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців. Основними векторами роботи педагогічного колективу є залучення батьків або осіб, що їх замінюють, інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі розпочинається із презентації роботи закладу, груп, спостереження за роботою педагогів з дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації та проведенні ігор, занять, свят, розваг.

Колектив педагогів протягом року велику увагу приділяв розвитку особистості дитини через різні форми інновацій.

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році ДНЗ керувався Переліком навчальних видань, рекомендованих  МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році, що розміщений на сайтах МОН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану МОН України для використання в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях.

Були проведені відкриті навчально-виховні заходи для батьків, вихователів, дні відкритих дверей, розваги, свята. Особлива увага приділялась вихованню і розумінню дітей національної культури, етнопедагогіки, засвоєнню дітьми рідної мови,  умінню спілкуватися, прилучення до національних традицій, виховання любові до родини, рідного краю, природи як складової національно-патріотичного виховання.  На високому професійному рівні усі педагоги проводили навчально-виховні заходи з елементами інноваційних технологій, зокрема, ТРВЗ.

Робота у цьому напрямку повинна продовжуватись,розширюватись, систематизуватись.

 

 Необхідно напрацьовувати  досвід роботи з еколого-економічного, національно-патріотичного, духовного  виховання дітей.

Навчально-технічна база ДНЗ дозволяє виконувати завдання річного плану. На належному рівні знаходиться розділ програми з навчання грамоти, логіко-математичного розвитку, ознайомлення з соціумом, довкіллям. ДНЗ успішно працює з ДОІППО та МНМЦ. Особливу увагу треба приділити фізичному вихованню, вихованню безпечної поведінки дітей використовувати напрацювання колег з різних регіонів країни,більш детально опрацьовувати передовий педагогічний досвід з фізичного, валеологічного та морально – етичного виховання, досвід роботи педагогів з еколого-економічного виховання дітей дошкільного віку (сталий розвиток).

         Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання соціально – педагогічних завдань, одне з яких – забезпечення наступності між ДНЗ та ЗОСШ. Відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів, а саме: Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової освіти інструктивного Листа МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9–634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку! здійснюється реалізація цього завдання, що має на меті забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання, виховання, розвитку дітей з урахуванням їх вікових особливостей.

         Формування навчальної діяльності можливо лише на спеціально організованих заняттях, коли дитина приймає навчальні завдання,поставлені вихователем і засвоює способи його рішення. Не можна забувати, що рольова гра не містить у собі необхідності в навчанні й засвоєнні нових знань – це є лише «побічний продукт» ігрової діяльності. Навчання ( навчальна діяльність) – це специфічний вид діяльності, формування якої відбувається за безпосередньої участі і під керівництвом дорослого.

         Традиційно виокремлюють види дитячої діяльності ( ігрову, предметно – орієнтовну, учіння які є  суспільними за походженням і формою). Таким чином, виокремлюють три форми навчальної діяльності та обов’язкові (спеціальні) заняття. Відмова від занять як основної форми навчання в дошкільному навчальному закладі й використання лише ігрових форм роботи негативно позначається на розвитку дітей по підготовці їх до школи. Ще К.Д.Ушинський писав,що дитину можна навчити читати і рахувати граючи, але чим довше ми оберігатимемо її від серйозних занять (навчання),тим важчим потім буде перехід до них.

Згідно з  планом на 2016 – 2017р. вихователі дошкільного закладу працювали за Базовим компонентом дошкільної освіти, за Освітньою програмою для дітей від 2до 7 років «Дитина», програмою «Впевнений старт» , придбали та опрацювали зошити для підготовки руки дитини до письма по грамоті , з логіко-математичного розвитку. Щоденно проводили по два -  три фронтальних заняття, у тому числі по грамоті, логіці, математиці, з ознайомлення з природним довкіллям, з соціумом. Щоп’ятниці  планували і проводили заняття з розвитку мовлення з елементами інноваційної технології ТРВЗ, з образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних технік для розвитку інтелекту, уяви, фантазії, розв’язували логічні завдання. Протягом року з дітьми старших груп проводилася гурткова робота з навчання англійської мови. Проводилися спільні з ЗОСШ № 112 свята, розваги, «День знань», спільні виставки, запрошувалися вчителі початкових класів на загальні батьківські збори, випускний ранок; організовувались Дні відкритих дверей, консультації для батьків майбутніх першокласників. Впродовж року здійснювався медико-педагогічний контроль за динамікою розвитку дітей, проводилась діагностика дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, аналіз розвиненості їх комунікативних, вольових, інтелектуальних та творчих здібностей.

 

  Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до школи на наступний період є поглиблення роботи з соціалізації особистості у громадянське суспільство, мовленнєво- комунікативний розвиток, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення техніки малювання, поглиблення національно-партіотичного, морально-етичного, музично-естетичного, фізичного виховання, виховання свідомого ставлення до збереження власного життя.

Особливу увагу треба приділяти вихованню патріотизму, самоповаги, соціально ціннісних орієнтацій, соціокультурі, вихованню духовності, трудовому, еколого-екномічному вихованню (сталому розвитку).

Для успішного виконання цієї роботи педагоги використовують інноваційну технологію ТРВЗ, інші новітні технології, а елементи інших, за потреби, використовують в процесі своєї навчально-виховної роботи. Рівноцінну увагу треба приділяти  ОБЖД для збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, правовому вихованню.

Слід зазначити, що адміністрація дошкільного навчального закладу доклала багато зусиль щодо забезпечення працівників спеціальною літературою,наборами картин періодичними виданнями. Методична служба,  в свою чергу, вчасно знайомить педагогів з новими законами, нормативо – правовими актами, методичними листами, новинками в галузі науки та освіти, пропонує використовувати газети, журнали:  «Вихователь-методист»,  «БВДС», «Дитячий садок», «Бібліотека», «Дошкільне виховання»,

 «Практика управління дошкільним закладом», методиками видавничої групи «Освіта»  м. Харків  та «Ранок»  м. Київ., «Мандрівець» м. Тернопіль.

Колектив продовжує опрацьовувати нову технологію П3  в повсякденному житті вихованців під час місячника безпеки життєдіяльності дітей, місячника з ПДР, тижня екології (сталий розвиток), тижня іграшки.  

Колектив ДНЗ № 203 протягом 2016 – 2017 обновився, прийшли молоді спеціалісти, педагоги, які не володіють методикою ТРВЗ і базовими методиками .  Оскільки дитячий заклад працює над цією методикою понад 20 років, є багатий досвід роботи з даної методики, колектив вирішив роботу в цьому напрямку продовжувати  та поглиблювати. Особливу увагу необхідно звернути на розвиток мовлення, креативний та духовний розвиток дітей, почуття патріотизму.

 

 Протягом року колектив сприяв розвитку здоров'я та загартування дітей через заняття, прогулянки, організовані протягом року (профілактичні заходи – щеплення,  соки, цибуля, часникотерапія,  С - вітамінізація).  Виконання системи профілактично – оздоровчих заходів сприяло:

Зниженню рівня захворюваності (у порівнянні з попереднім роком) ГРВІ – 0,3%, бронхіт – 0,1 %.

Вся ця робота має позитивну тенденцію і потребує  продовження в наступному році.

Отримані результати зумовлені такими заходами:

-         системою профілактично – оздоровчих заходів;

-         системою занять з фізичної культури, прогулянок;

-         корекцією працездатності дітей на заняттях,іграх;

-         співпрацею з сім'єю;

-         чітким виконанням режиму дня, контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дітей.

 

                      РОЗПОДІЛ  ДІТЕЙ  ПО  ГРУПАХ  ЗДОРОВ’Я

Дітей з нормальним фізичним розвитком всього: 225 дітей, що становить  100%.

Дітей з відхиленням фізичного розвитку  55 дітей, що становить   24%.

По групах здоров’я  такий розподіл:

І група здоров’я    -   у  70 дітей  - 76%

ІІ група здоров’я   -  у  55 дітей    - 24%

 

                                     Розподіл дітей по групах здоров’я

                     

По фізкультурних групах такий розподіл:

Загальна група з фізкультури  - 170 дітей   -    76%    

Підготовча група з фізкультури -  50 дітей  -  24%

На диспансерному обліку перебуває   55 дітей.

По захворюваннях    

Здорові діти  - 170    -   76%

З патологіями  -  55  –   24%

            

          Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2016 – 2017 року показав, що пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

-         удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно – зорієнтованого підходу для успішного впровадження Базового компонента дошкільної освіти,  освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,;

-          створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій для збереження здоров’я дітей;

-         співпраці педагогів;

-         співпраці педагогів і батьків;

-         закріплення навичок керування самоосвітою.

З метою подальшого підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі необхідно:

1.     Збагачувати духовний світ дітей за допомогою спеціально організованих занять, свят, розваг.

2.     Здійснювати виховання у дітях патріотизму через прилучення їх до народознавства.

3.     Зорієнтувати вихователів, батьків на те, що діти старшого дошкільного віку – майбутні першокласники, їм треба забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток, полегшити входження у світ шкільного життя і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал через спеціально організовані заняття, ігри.

4.     Особливу увагу приділити національно-патріотичному вихованню дітей через соціум.

5.     Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчох пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісного,індивідуально-зорієнтованого підходу.

6.     Забезпечити необхідні умови для продуктивної пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я,

особливостей розвитку,інтересів,схильностей і потреб.

7.     Ефективно використовувати педагогічні засоби  здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі (включення в усі види діяльності різноманітних рухових ігор, фізкультхвилинок, та ігрових вправ).

8.     Створювати предметно-розвивальне середовище, яке стимулює самостійні творчі прояви дітей, емоційну чуйність.

9.     Усучаснювати освітній процес включенням різних ігор в індивідуальній і спеціально організованій діяльності з поглибленням морально-етичного, естетичного  та національно-патріотичного змісту.

10. Систематично інформувати про нове в методичній і навчально-виховній діяльності.

11. Використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім’ї з метою задоволення запитів батьків в освіті і вихованні дітей.

12. Впроваджувати сучасні педагогічні технології, мультимедійні, інформаційно-комунікативні технології, спрямовані на розвиток дитини.

13. Проводити рухливі,сюжетні ігри, ігри-драматизації для ранньої профорієнтації дітей і виховання працелюбства.

14. Створювати умови для професійного росту,творчої активності педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

15. Формувати у дітей гігієнічні навички  та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.

16. Поглибити діяльність дітей через еколого-економічне виховання (сталий розвиток).

17. Продовжувати поглиблювати роботу із соціалізації особистості у громадянське суспільство.

Протягом 2016–2017 року у ДНЗ була проведена велика господарська робота: завдяки депутату Дніпровської міської ради Степанян О.О. було встановлено 14 металопластикових вікон, депутату Кривошеєву Є.В. – 7 металопластикових вікон, депутату Шевченківської районної у місті ради Серженко В.М., Лукашенко М.В. – 8 металопластикових вікон та варочні столи на харчоблок.

За бюджетні кошти Шевченківської у місті ради омолоджено 3 дерева, проведено технічне обслуговування системи доочищення води, придбані медикаменти.

 За благодійну батьківську допомогу здійснювалася щомісячна оплата Інтернету, проводилася підписка періодичних видань, необхідних для навчально-виховного процесу, придбані миючі засоби, засоби для чистки пральних машин, канцтовари для дітей, придбані сертифіковані електронні ваги в кількості 2 шт., проводилося обрізання сухих гілок дерев. З метою профілактики пожежної безпеки та охорони праці проведена перевірка та випробування електричних рукавиць, придбані діелектричні боти, діелектричний килим. Придбано інвентар для прибирання приміщень та території дошкільного закладу, а також лопати для чищення снігу, з метою безпечного перебування дітей під час прогулянок в зимовий період було завезено пісок, сіль, шлак для посипання доріжок. Проводився ремонт санітарно-гігієнічного обладнання, ремонт швацької машини, піаніно. Встановлено двоє металевих дверей, придбано універсальні контейнери у комору для продуктів, бязь для пошиття постільної білизни та на фартухи для працівників харчоблоку. За благодійні батьківські кошти було відремонтовано санвузол групи № 6, ремонт спальної кімнати групи № 9, ремонт умивальної кімнати групи № 8.

 

 

 

                               

 
У вересні 2016р. завдяки допомозі депутата Дніпропетровської міської ради Кривошеєва Є.В. встановлено 7 металопластикових вікон на суму 39999грн.

 

 

      У жовтні 2016року завдяки допомозі депутатів Шевченківської районної у місті Дніпро ради Серженко В.М. та Лукашенко М.В. для харчоблоку придбали 2 виробничі столи на загальну суму 5300грн.

 

В жовтні 2016р. за бюджетні кошти  Шевченківської районної у м.Дніпрі  ради в ДНЗ №203 омолоджено 3 дерева:горіх,тополя,берест.

 

 В грудні 2016р. в ДНЗ№203 за бюджетні кошти проведено технічне   обслуговування системи доочищення питної води.

 

    В грудні 2016р. за бюджетні кошти придбані медикаменти на суму 572грн.29коп.                                 

 

    За зданий металобрухт в грудні 2016р. ДНЗ№203 придбав 96 глибоких тарілок на суму 2300грн.

                                                 

                                           2017рік

 

                           За благодійні кошти батьків в січні 2017р. придбали:

1.Бактерицидні лампи (опромінювачі) для знезараження поверхонь, предметів і повітря в кількості 7шт. на суму 3500грн.(гр.№ 1,2,3,4,6,8,9)

2.Дитячі стільці 24шт.на суму 3000грн. (гр..№1)

3.Вішалки для рушників 5шт.на суму 2280грн (гр..№1)

 

4.Віси електронні(сертифіковані) в підвал для зважування овочів-1400грн.

 

 

                         За благодійні кошти батьків в лютому 2017р. придбали:

1.Бактерицидні лампи (опромінювачі) для знезараження поверхонь, предметів і повітря в кількості 3шт. (гр.№ 5,7,10)

2.Шафа для книг-1700грн.(гр.№8)

3.Стіл письмовий-1000грн.(гр.№8)

 

                                            Звіт батьківського комітету

                           про надану благодійну добровільну допомогу

    на поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                         за червень  місяць 2017 року

 

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Мішки для сміття

 

 

74,00

2.

Бензин

 5л.

 24,00

120,00

3.

Масло для бензокоси

 

 

 

 

50,00

4.

Дезінфекція шершнів

 

 

500,00

5.

Цемент (запасний вихід)

 

 

166,20

6.

Віники

2шт. 

 40,00

80,00

7.

Вимикач

 

 

38,70

8.

Курси по теплу

 

 

337,00

9.

Профілактика пральної машині

 

 

76,51

10.

Тряпка для підлоги  (коридор)

  

 

30,00

11.

 Шпалери (склад)

   

144,00

12.

Клей, пігмент

   

 45,90

13.

Добриво для квітів

 

 

55,00

14.

Термометр

 2 шт.

 

24,00

15.

Уголок захисний

   

23,00

16.

Миючі засоби в комору

   

35,35

17.

Клей для шпалер

 

 

17,60

18.

Фріз для шпалер

 

 

8,00

19.

Валік, рулетка

   

63,90

20.

Ремонт пральної машинки

   

1500,00

21.

Заправка картриджа

   

80,00

22.

Емаль біла (склад)

   

144,70

         

Зібрановсього в червні  2017р.2610,00  грн.

               Залишок з травня2530,05 грн.

               Всього: 5140,05

               Витрачено в червні 3613,90    

 

Залишок на 01.07.2017р.:  152615грн.

 

 

Голова батьківськогокомітету                     О.О. Поронько

 

 

 

 

 

                                      Звіт батьківського комітету

                   про надану благодійну добровільну допомогу

    на поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                       за травень місяць 2017 року

 

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Дросель для лампи (харчоблок)

 

 

58,10

2.

Стенд «Світлофор», 2 знаки «Пішохідний перехід»

 

 

460,00

3.

Фарба,розчинник для фарби(спорт.майданчик)

 

 

 

 

461,20

4.

Засіб для очистки вікон

1 шт.

 

27,99

5.

Бензин для коси

 

 

120,00

6.

Фарба біла

 

 

20,70

7.

Фарба для дворового обладнання

 

 

240,80

8.

Розсада квітів

 2шт.

 

14,00

9.

Лампа люмінісцентна

   2шт.

 

63,10

10.

Серветки,рукавички гумові (коридор)

  

 

31,85

11.

Квітка георгіни

 3шт.

 

30,00

12.

Квіти «Целозія периста»

 

 

4,00

13.

Дублікат ключа

 

 

60,00

14.

Бязь для шиття постільної білизни

 

 

1239,00

15.

Кольоровий ксерокс

 

 

34,00

16.

Пакети для сміття(харчоблок)

 

 

 8,99

17.

Рідина проти тлі

 

 

11,00

18.

Поповнення Інтернету

 

 

72,00

19.

Перевірка піску на яйцеглист

 

 

60,00

20.

Плінтус потолочний,захисний кут

 

 

86,00

21.

Кульки

 

 

20,60

22.

Вивезення сухих гілок (Камаз)

 

 

800,00

 

  23.

Сокира, ручка для сокири

 

 

 

  120,00

 24.

 Ліска для бензокоси

 

 

34,70

25.

Матеріал та оплата роботи за ремонт складу для зберігання матеріальних цінностей

 

 

3227,80

               

               Зібрано всього  в травні 2017р.: 3641,00  грн.

               Залишок з квітня: 6162, 85 грн.

               Витрачено в травні : 7273,80     Залишок на 01.06.2017р.- 2530, 05 грн.

               Голова батьківського комітету                     О.О. Поронько                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                           Звіт батьківського комітету                                                                                         

                      про надану благодійну добровільну допомогу

                       на поліпшення матеріально-технічної бази  ДНЗ № 203

                                         за квітень  місяць 2017 року

 

 

п/п

       Найменування         

 Кількість

  Ціна

 Сума

1.

 Поповнення інтернету

     

 

  70грн.

2.

 Водоемульсійна фарба(для бордюрів)

     10кг

 

 

 

 

 259грн.

3.

Цемент(10 мішків),щебень(8 мішків)

 

 

 655грн.

4.

 Фарба(червона,жовта,блакитна),щітки

 

  

 370,80

5.

 Дерево(береза)

   

  50грн.

6.

 Квітка(люпин)

 

 

 20грн.

7.

 Квітка(гібіскус)

 

 

 30грн.

8.

 З’єднувальна трубка для поливочного шланга

  

 

 3грн.

9.

 Заправка картриджа

 

 

 80грн.

10.

 Кольоровий ксерокс

 

 

 15грн.

11.

 Ремонт бензопили(спилювання зламаного гілля після сильного вітру)

  

 

 50грн.

 12.

 Бензин для бензопили(спилювання зламаного гілля після сильного вітру

   

 30грн.

 13.

 Доплата до продуктів

   

481,70

 

Всього зібрано в квітні 2017 р.:  3430грн.

Залишок на 01.04.2017 –4847,35.

Витрачено у квітні 2017р.- 2114,50

Залишок на 01.05.2017р. – 6162,85

 

Голова батьківського комітету:                                      О.О. Поронько       

 

 

 

 

 

                                        Звіт батьківського комітету          

                                                                                                                                                  про надану благодійну добровільну допомогу

                на поліпшення матеріально-технічної бази  ДНЗ № 203

                                    за Березень  місяць 2017 року

 

 

п/п

       Найменування         

 Кількість

  Ціна

 Сума

1.

 Поповнення інтернету

     

 

  70грн.

2.

 Мітла

  2шт.

 

 

 50грн.

 

 100грн.

3.

Гофра-сіфон (харчоблок)

  2шт.

  70грн.

 140грн.

4.

 Граблі

 1шт.

  

 82,10

5.

 Віник(харчоблок)

   

  32,50

6.

 Віник (пральня)

 

 

 35грн.

7.

 Бязь на фартухи( на харчоблок)

 

 

 200грн.

8.

 Файли

   100шт.

 

 39,35

9.

 Рукавиці господарські

 

 

 35грн.

10.

 Ключ лазерний

 

 

 50грн.

11.

 Містер Йорж (для чищення)

  

 

 17,50

 12.

 Засіб «Мілам» (для чищення)

   

 52.40

 13.

 Гербіцид «Ураган»(для видалення чистотілу),газонна трава

   

  63,25

 14.

 Бензин(пиляння порослі за забором)

   

 20грн.

 15

 Корінь квітів «Астільба»

  2шт.

 

 96грн.

 16.

 Пакети для сміття

   

 23,70

  17.

 Ганчірка для підлоги

 2шт.

 

 86грн.

 

Всього зібрано в березні 2017 р.:   4000 ,00 грн.

Залишок на 01.03.2017 – 1990, 15грн.

Витрачено у березні  2017р.- 1142,80

Залишок на 01.04.2017 – 4847,35

 

Голова батьківського комітету:                                      О.О. Поронько       

 

 

 

                                           

                                        Звіт батьківського комітету

                        про надану благодійну добровільну допомогу

                       на поліпшення матеріально-технічної бази  ДНЗ № 203

                                         за лютий місяць 2017 року

 

 

п/п

       Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Оправа (переплет) книги

     

 

    5,00

2.

Заправка принтера

 

 

 

 

 80,00

3.

Шлак (для посипання доріг)

 2мішка

 19,10

 38,20

4.

Відро(поліетиленове харчоблок)

2  шт.

   25грн.

 50,00

5.

Сіль для посипання доріжок

8пачок

   3,60

  28.80

6.

Клей універсальний ‘’Дракон’’

 

 

28,25

7.

Засіб для чистки пральної машини

 

 

63,01

8.

Лампи люмінісцентні

   4шт.

  17,90

 71,60

9.

Калькулятор (комора)

 

 

124,15

10.

 Ксерокс А3

 

 

12грн.

11.

Автоматичний перемикач

  

 

 84,40

12.

Поповнення Інтернету

 

 

72,00

 13.

 Робота по заміні автоматичного перемикача в щитовій

 

 

 50,00

 14.

Добриво для квітів,рукавички господарські,серветка для прибирання

 

 

 41,80

 

Заходи з пожежної безпеки та охорони праці

 

 

 

15.

Перевірка та випробування рукавичок діелектричних

 

 

  42грн.

 16.

 Боти діелектричні

 

 

  480,00

 17.

 Килим діелектричний(пральня)

 

 

  150.0

18.

 Журнал з охорони праці,табличка’’Економте світло’’,наклейка’’Стороннім вхід заборонено’’,знаки’’Економте електроенергію’’, знаки’’Економте воду’’

 

 

94,80

  19.

  Наклейки по пожеж.безпеці

 

 

  140,00

 20.

Книга’’Розслідування  нещасних випадків на виробництві’’, Журнал з охорони праці

 

 

 50,00

 21.

Книга’’Організаційна та адм..робота керівника»

 

 

 70,00

 22.

 Амбарна книга

  3шт.

 9,95

    29.85

 23.

 Журнал реєстрації вхідних документів

  1шт.

 

  15.30

 24.

Журнал реєстрації  вихідних документів

  1шт.

 

  13.70

 25.

 Канцтовари

 

 

 176,10

 26.

 Ганчірка для підлоги(харчоблок)

 

 

 20.00

 

 

Всього зібрано в лютому 2017 р.: 3055,00 грн.

Залишок на 01.02.2017 – 966, 11 грн

Витрачено у лютому 2017:  2030, 96 грн.

Залишок на 01.03.2017 – 1990, 15грн.

 

Голова батьківського комітету:                                      О.О. Поронько       

 

 

 

                                                 Звіт батьківського комітет

                                   про надану благодійну добровільну допомогу

                        на поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                                  за січень місяць 2017 року

 

 

п/п

       Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Оправа (переплет) книг наказів

     4шт.

 

130,00

2.

Канцтовари

 

 

129,60

3.

Папки швидкозшивачі

 

 5

 

 

 25,00

4.

Шлак (для посипання доріг)

 40кг.

 

 37,50

5.

Лопати для чищення снігу

2  шт.

 

200,00

6.

Сіль для посипання доріжок

2

 

7,70

7.

Гофра, кабель, розетка (електропроводка в овочесховищу))

 

 

74,65грн.

8.

Труба, манжет (заміна труби каналізації на харчоблоці)

 

 

16,28

9.

Шлак (для посипання доріг)

   50 кг.

 

38,20

10.

Рукавички господар. (коридор)

  

 

8,90

11.

Калькулятор (комора)

 

 

124,15

12.

Сковорода (харчоблок)

 

 

169,90

13.

Пакети для сміття

   2шт.

 

22,50

14.

Поповнення Інтернету

 

 

70,00

 

 

Всього зібрано в січні 2017 р.: 3460,00 грн.

Борг з грудня 2016 року: 1439,50 грн.

Витрачено у січні 2017:  1054, 38 грн.

Залишок на 01.02.2017 – 966, 11 грн.

Голова батьківського комітету:                                      О.О. Поронько       

                  

 

 

                                             Звіт батьківського комітету

      про надану благодійну добровільну допомогу

на поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                             за грудень місяць 2016 року

 

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Заправка картриджа

   

75,00

2.

Ваги сертифіковані(комора), виробництво Україна

   

1250,00

3.

Миска поліетиленова (харчоблок)

 

 

 

 

29,99

4.

Канцтовари(оновлення документації в коморі)

   

187,00

5.

Фото(А3)

4шт.

 

48,00

6.

Ганчірка для підлоги,серветки універсальні

 

 

49,00

7.

Миска алюмінієва(харчоблок)

2шт.

210грн.

420,00

8.

Ремонт піаніно(муз. зала)

   

350,00

9.

Совки для сміття(харчоблок)

   2шт.

 

33,98

10.

Клей ПВА,папір офісний

  

 

30,75

11.

Контейнер універсальний,совок для сипучих,сушка для столових приборів,ніж,контейнер харчовий(в комору)

   

268,27

12.

Поповнення Інтернету

   

67,00

13.

Серветки

   

45,60

14.

Бязь для пошиття постільної білизни

36м.

75грн.за 1м.

2640,75

               Зібрано всього : 3240.00  грн.

               Залишок з листопада: 815, 83 грн.

               Витрачено в грудні: 5495, 34 грн.

     
 

Перевитрата на 01.01.2017р.: 1439,51грн.

 

Голова батьківського комітету                     О.О. Поронько

 

 

Завдяки благодійній допомозі батьків ДНЗ№203 в листопаді  2016р. було придбано:

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Туалетний папір

55шт.

 

3,95

 

217,25

2.

Серветки паперові

55 шт.

4,15

228,25

3.

Мило туалетне

210 шт.

3,19

669,90

4.

Порошок чистящий

55шт.

14,55

800,25

5.

Миючий засіб

55шт.

15,59

857,45

6.

Порошок пральний

120кг

32,85

3942,00

 


                                                           

Завдяки благодійній допомозі батьків гр.№3 "Мрійники" в листопаді 2016р.  придбано для групи 24 комплекти (ковдра,подушка) на суму3240грн.,тканина для пошиву наволочок на суму 712гр

 

                                        Звіт батьківського комітету

               про надану благодійну добровільну допомогу  на поліпшення                                   матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                  за листопад  місяць 2016 року

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Електронасос та комплектуючі

 

 

1721,00

2.

Робота по встановленню насоса

 

 

2000,00

3.

Хомут(в муз.залу)

 

 

 

 

 9,00

4.

 Перчатки (для харчоблоку)

 

 

 14,99

5.

Засіб для чистки плит

1 шт.

 

11,88

6.

Плівка

2м.

 

25,00

7.

Віник

 

 

35грн.

8.

Ремонт вуличного освітлення

 

 

50грн.

9.

Метизи

  

 

84,00

10.

Клей ПВА

  

 

17,50

11.

Оплата замовленого листа

 

 

12,50

12.

Килим

 

 

219,00

13.

Граблі

   2шт.

 

156,00

14.

Ремонт вісов

 

 

150,00

15.

Новорічні прикраси

 

 

239,00

16.

Заміна електрокомфорок на плиті

 

 

2172,00

17.

Порог алюмінєвий

 

 

44,60

18.

Поповнення Інтернету

 

 

67,00

19.       Перчатки

 

               Зібрано всього : 5338.00  грн.

               Залишок з жовтня: 253410 грн.

               Витрачено в листопаді705627 грн.

 2шт.

 

 27,80

 

 

 

 

Залишок на 01.12.2016р.: 81583 грн.

Голова батьківського комітету                     О.О. Поронько

 

 

 

Завдяки благодійній допомозі батьків ДНЗ№203 в жовтні 2016р.було                                                             придбано: 

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Двері металеві(запасні виходи)

2шт.

4700

9400гр.

2.

Вікно металопластикове(харчоблок)

1шт.

 

3282гр.

3.

Туалетний папір

55шт.

 

3,95

 

217,25

4.

Серветки паперові

55 шт.

4,05

222,75

5.

Мило туалетне

224 шт.

3,15

705,60

6.

Порошок чистящий

55шт.

14,25

783,75

7.

Миючий засіб

55шт.

15,49

851,95

8.

Порошок пральний

120кг

32,45

 3894,0

 

       
         

 


 

 

                                 Звіт батьківського комітет

                   про надану благодійну добровільну допомогу

    на поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                       за жовтень місяць 2016 року

 

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Заправка картриджа

   

75,00

2.

Заточка ножів

   

80,00

3.

Заміна перил в гр.№1

 

 

 

 

200,00

4.

Заміна фото вала на принтері

1 шт.

 

150,00

5.

Відрізний диск

1 шт.

 

19,50

6.

Ганчірка для підлоги(коридор)

 

 

16,95

7.

Фарба,валіки, пензлики (для фарбування сходинок)

   

250,70

8.

Емаль коричнева(харчоблок)

   

112,20

9.

Журнал «Бракераж готової продукції»

   2шт.

 

65,00

10.

Журнал відвідування дітьми ДНЗ

   2шт.

 

60,00

11.

Оплата замовленого листа

   

10,10

12.

Щітка , кий (для коридору)

   

97,00

13.

Мука для виготовлення клейстера для заклейки дерев’яних вікон

   

4,00

14.

Віник(на коридор)

   

35,00

15.

Папір для заклейки дерев’яних вікон

   

65,00

16.

Пакети для сміття(коридор,харчоблок)

   

25,98

17.

Куток захисний

   

15,76

18.

Поповнення Інтернету

   

70,00

19.

Залив для унітазу

   

64,66

20.

Ремонт унітазу

   

35,00

21.

Ремонт огорожі(зварювання)

   

250,00

22.

Обрізання сухих гілок на деревах(9ш)

   

1050,00

               Зібрано всього : 3141.00  грн.

               Залишок з вересня: 2144, 95 грн.

               Витрачено в жовтні: 2751, 85 грн.

     
 

Залишок на 01.11.2016р.: 2534, 10грн.

 

Голова батьківського комітету                     О.О. Поронько

 

                                       Звіт батьківського комітету

 про надану благодійну добровільну допомогу

на поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ № 203

                                       за вересень  місяць 2016 року

 

№ п/п

Найменування         

Кількість

Ціна

Сума

1.

Заправка картриджа

   

75,00

2.

Бензин для коси

   

97,00

3.

Методична література («Організаційно-розпорядча документація дошкільного навчального закладу», «Методика кваліметричної діагностики дітей»

1шт.

 

 

1 шт.

280,00

 

 

130,00

410,00

4.

Ножиці (харчоблок)

1 шт.

 

14,95

5.

Ножиці  садові

1 шт.

 

10,00

6.

Ліска (для бензокоси)

 

 

45,00

7.

Журнали «Безпека Придніпров’я», 

газета «Рятувальник»

1 екз. на рік

2 екз. на рік

 

437,58

8.

Добриво для квітів

   

18,00

9.

Ремонт швацької машинки

   

150,00

10.

Клей універсальний

   

31,00

11.

Оплата замовленого листа

   

12,50

12.

Сітка для пральної машини (на пральню)

   

59,00

13.

Вилка на дрель

   

10,00

14.

Засіб для зняття накипу на пральних машинах

   

79,00

15.

Серветки для пилу (коридор)

   

12,40

16.

Швидкозшивач

5шт.

4,00

20,00

17.

Засіб для миття посуду «Вухастий  нянь» (на харчоблок)

2 шт.

 

37,98

18.

Поповнення Інтернету

   

70,00

19.

       

20.

       

21.

       

22.

       

               Зібрано всього : 3290.00  грн.

               Залишок з серпня: 444, 36 грн.

               Витрачено в вересні : 1589, 41 грн.

     
 

Залишок на 01.10.2016р.: 2144, 95грн.

 

Голова батьківського комітету                     О.О. Поронько